Ohutuskaardi otsing

SDS otsing

Leia tulemused

Käesoleval veebilehel toodud ohutuskaardid (SDS) ei pruugi vastata teie riigis kehtivate õigusaktide nõuetele. Ohutuskaardi koopia saamiseks teie riigi õigusaktides nõutud formaadis võtke ühendust oma kohaliku 3M-i tütarettevõttega või helistage lisateabe saamiseks +372 6115900. Esitame Veebipõhine teiste riikide ohutuskaartide teave ka kohalikus keeles.

 

Otsinguvihjed

3M-i toodete ohutuskaardid (SDS) on tehtud kättesaadavaks ohtlike kemikaalide kasutajatele.

3M lubab ligipääsu ohutuskaartidele eeldades, et informatsioon kopeeritakse täies mahus ja algses formaadis. Muudatuste tegemiseks on vajalik 3M-i kirjalik luba. Ohutuskaartide originaalide ning koopiate levitamine kasu teenimise eesmärgil on keelatud.

 

Toote nimetus/number

Toote nimetuse/numbri väljale saate sisestada sõnade ja numbrite kombinatsiooni, näiteks tootenimed ja mudelite numbrid.

Näide: desk cleaner 573 kui otsite toodet 3M™ Desk and Office Cleaner.

 

Ohutuskaardi ja 3M ID-numbri formaat

Näide: 10-0157-7 ja 70-0160-6830-9

 

Ohutuskaartide numbrid

Ohutuskaardi numbri võib mõnikord leida toote pakendilt.

 

Fragmendid

Ei tea tervet ohutuskaardi numbrit? Sisestage lihtsalt kaks viimast numbrit.

 

Küsimused ohutuskaartide kohta

Kui te vastava ohutuskaardi kohta teavet ei leia, helistage {+372 6115900}.

Jälgige meid
Kõik ülaltoodud brändid on 3M-i kaubamärgid.
Eesti   
Eesti