1. Eesti
  2. SVHC-otsing

SVHC otsing

 

Väga ohtlikke aineid sisaldavate tooteartiklite otsing

Soovite leida teavet kemikaalides sisalduvate väga ohtlike ainete kohta? Kasutage: SDS-otsing
Leia tulemused

Andmebaas pakub teavet tooteartiklites sisalduvate väga ohtlike ainete (SVHC) kohta. Siin esitatud teave põhineb 3M-i teadmistel ja veendumustel, mis võivad osaliselt või täielikult tugineda 3M-i tarnijate poolt esitatud andmetele. Täiendava teabe saamiseks võtke ühendust: Tel: +372 6115900, or email. Samuti pakume riigikeelset veebipõhist teavet väga ohtlike ainete kohta teistes riikides

Otsinguvihjed

Toote nimetus/number

Toote nimetuse/numbri väljale saate sisestada sõnade ja numbrite kombinatsiooni, näiteks tootenimed ja mudelite numbrid.

Näide: desk cleaner 573 kui otsite toodet 3M™ Desk and Office Cleaner.

 

3M-i ID-numbri formaat

Palun sisestage 3M-i toote ID-number formaadis: xx-xxxx-xxxx-x või xxxxxxxxxxx

Näide:  42-0023-4049-7 või 42002340497

 

Fragmendid

Ei tea tervet nimetust või 3M-i ID-numbrit? Sisestage lihtsalt osa sellest.