3M Kuulmise säilitamise keskus

3M Kuulmise säilitamise keskus

Tööriistad ja allikad, et aidata tööandjatel saavutada oma kuulmise säilitamise eesmärgid

Teie kuulmise säilitamise programm algab siit

Tööandjatel on kohustus kaitsta ja tagada töökohal oma töötajate tervis, ohutus ja heaolu. Euroopa nõukogu direktiivis 2003/10/EÜ sätestatakse töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuded seoses töötajate kokkupuutega mürast tulenevate ohtudega, aga kuidas te tagate selle seaduse järgimise? Tõhusa kuulmise säilitamise programmi rakendamise abil saavad tööandjad minimeerida ja kontrollida mürast põhjustatud kuulmiskaotuse (NIHL) riski ning täita oma seaduslikke kohustusi töötajate ohutuse tagamisel. Ükskõik, kas soovite alustada algusest või täiustada olemasolevat kuulmiskaitse programmi, 3M on siin, et teid aidata.

 • Teekond ennetuse juurde

  Kui tööandja on täielikult pühendunud kuulmiskaotuse ennetamisele, on töötajad innukamad sellega kaasa tulema ja tegutsema ennetavalt oma kuulmise kaitsmise eesmärgil. 3M Kuulmiskaitse on oma maailmaklassiliste ja end tõestanud tuvastamise, kaitsmise, suhtlemise ja valideerimise toodetega partner, keda te soovite enda kõrvale oma teekonna igal sammul.

3M – Kuulmise säilitamise seitse elementi

Kuulmise säilitamise seitse elementi

 • 3M Müra mõõtmine
  Mõõtmine

  Töötajate ohtliku müraga kokkupuute täpne mõõtmine on asjakohase riskihindamise programmi üks põhielemente. Mürauuringute läbiviimine selleks ettenähtud seadmetega võimaldab teil välja selgitada, kes kuulub riskirühma ja keda on vaja arvata teie kuulmiskaitse programmi, ning aitab teil valida ideaalsed ohjemeetmed ja vajaliku kaitsevarustuse ohu vähendamiseks teie töökeskkonnas.

  Loe müra mõõtmise kohta

 • 3M Müra kontrollimine
  Kontrollimine

  Teatud operatsioonid, protsessid ja masinad võivad tekitada pidevat suurt müra. Aga kas see peab ikka nii olema? Seadmeid ja protsesse saab kavandada või muuta nii, et need oleksid vaiksemad, vähendades sel viisil teie kuulmise säilitamise programmis osalevate inimeste arvu.

  Loe müra mõõtmise kohta

 • 3M Kuulmiskaitsevahendid
  Kaitse

  Kuulmiskaitsevahenditel on kuulmise säilitamisel tähtis osa. Need peavad olema mugavad, korralikult sobituma ja pakkuma piisavat kaitset töökoha vajadustest lähtuvalt. Silmas tuleb pidada ka sobivust teiste isikukaitsevahenditega ja lihtsust, millega töötajad saavad kuulmiskaitsevahendite kandmise ajal üksteisega suhelda. Kõrvatroppide ja kõrvaklappide individuaalse sobivuse katsetamise sissetoomine programmi saab harida töötajaid kuulmiskaitsevahendite olulisuse teemal ja kinnitada iga töötaja saavutatud isikliku summutusnäitaja (PAR).

  Loe kuulmiskaitse kohta

  Kuulmiskaitsevahendite valimine

  Kuulmiskaitsevahendite kasutamine ja hooldus

 • 3M Kuulmiskontrollid
  Kontroll (kuulmise jälgimine)

  Kas teie töötajatel esineb mürast põhjustatud kuulmiskaotuse (NIHL) sümptomeid? On oluline, et jälgiksite oma töötajaid regulaarselt ja kontrolliksite nende kuulmist, et tuvastada muutused ja need dokumenteerida. Saate võtta vajalikud sammud püsiva kuulmiskaotuse vältimiseks.

  Loe kuulmiskontrolli kohta

  Audiomeetrilise uuringu põhialused

 • 3M Kuulmise säilitamise koolitusprogrammid
  Koolitus

  Kuna mürast põhjustatud kuulmiskaotus tekib tavaliselt aegamööda ja sümptomid pole alati selged, on väga oluline harida töötajaid tugeva müraga kokkupuute tagajärgede teemal ja õpetada neid õigesti kuulmiskaitsevahendeid kasutama. Te võite parandada kuulmiskaotuse ennetamiseks tehtud jõupingutuste tulemuslikkust läbi töötajate koolitamise ja motivatsiooniprogrammide.

  Loe koolitusprogrammide kohta

 • 3M Kuulmise säilitamise registripidamine
  Registrid

  Riskihindamise, tervise jälgimise ja ohjamismeetmete koolituse (sh sobivate kuulmiskaitsevahendite valimine ja kasutamine) alaste konfidentsiaalsete, täpsete ja ajakohastatud registrite pidamine aitab teil oma kuulmiskaitse programmi juhtida ja selle auditit läbi viia. Samuti aitab see pikemas plaanis kaitsta teie ettevõtet ja töötajaid.

  Loe registripidamise kohta

 • 3M Kuulmise säilitamise programmi hindamine
  Hindamine

  Hoolitsege selle eest, et teie kuulmise säilitamise programmi hindamine toimuks regulaarselt ning et selle käigus oleks arvesse võetud töötajate tagasisidet, kohustuste ülevaatamist ja kuluanalüüsi. See aitab teil märgata trende, esile tuua probleemsed valdkonnad ja soodustada olukorda parandamist.

  Loe programmi hindamise kohta

 • 3M WHS US Kuulmise säilitamise keskuse sõnastik
  Kuulmise säilitamise keskuse sõnastik

  Sellel veebisaidil käsitletud kuulmise säilitamise põhimõistete täiliku loendi nägemiseks Laadige alla 3M-i kuulmise säilitamise keskuse sõnastik

  Laadi alla sõnastik (PDF, 249 KB)

3M Ekspertkeskuse olulisemad teemad

 • 3M Kuulmise säilitamise keskus

  Keskuse kasutamine

  Tutvudes töökeskkonna kuulmise säilitamise programmi seitsme elemendiga, leiate teavet ja allikaid iga järgmise kategooria kohta:

  •     Olulisemad punktid – Iga teema olulisemad punktid
  •     Põhimõisted – Kasutatud mõistete tähendused
  •     Alustamine – Iga programmielemendi rakendamise sammud
  •     Nõuded – Kokkuvõte sellest, mida tööandjad peavad tegema, et olla kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega
  •     Minnes kaugemale – Ideed teie programmi tõhustamiseks
  •     Kas olete mõelnud...? – Küsimused oma programmi tõhususe üle arutlemiseks
  •     Allikad – Lingid artiklitele, tööriistadele ja viited materjalidele

Tähtis märkus

3M-i kuulmise säilitamise keskuses äratoodud teave ja juhised põhinevad üldiselt Euroopas kehtivatel nõuetel. Sellegi poolest võivad teie kohalikud nõuded olla paljuski erinevad. Vaadake alati lisateavet oma riiklikest õigusaktidest. See lehekülg sisaldab ülevaadet üldisest teabest ja seda ei tohiks aluseks võtta konkreetsete otsuste tegemisel. Selles koolitusprogrammis sisalduva teabe lugemine ei tõenda ohutuse ja tervisekaitse alast pädevust. Sellesse koolitusprogrammi koondatud teave on asjakohane avaldamise kuupäeva seisuga ja selles viidatud nõuded võivad tulevikus muutuda. Seda teavet ei saa võtta eraldiseisvana, sest sellega käib tihti kaasas täiendav ja/või selgitav teave. Järgida tuleb kõiki kohaldatavaid riiklikke seadusi ja eeskirju.

Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust kohaliku 3M kontoriga.