Koostöö inimeste vahel
Pühendunud ÜRO globaalse kokkuleppe põhimõtetele

3M viib end uhkusega vastavusse põhimõtetega inimõiguste, tööstandardite, keskkonnakaitse ja korruptsioonivastase võitluse valdkonnas.

ÜRO globaalne kokkulepe

ÜRO globaalne kokkulepe (UNGC) on strateegiline poliitiline algatus ettevõtetele, kes on pühendunud oma tegevuse ja strateegiate kümne universaalselt heakskiidetud põhimõttega vastavusse viimiseks inimõiguste, tööstandardite, keskkonnakaitse ja korruptsioonivastase võitluse valdkonnas. 3M sai ÜRO globaalsele kokkuleppele allakirjutanud liikmeks 2014. aasta veebruaris.


 


 

 • Inge Thulin, tegevdirektor

  Meie pühendumussõnum esimehelt ja tegevdirektorilt

  Mul on hea meel kinnitada, et 3M toetab kümmet ÜRO globaalse kokkuleppe põhimõtet. Kuigi me oleme kogu aeg tegutsenud kooskülas kokkuleppes sätestatud põhiväärtustega, on meil au oma pühendumus nendele põhimõtetele ametlikuks teha. Selle pühendumuse läbi väljendame me oma kavatsust rakendada ja teha põhimõtted meie ettevõtte strateegia, kultuuri ja igapäevaste tegevuste osaks. Samuti püüame me osaleda ja loota koostööprojektidele, mis edendavad kogu maailmas ÜRO laialdasi arengueesmärke.

  Lugupidamisega,

  Inge G. Thulin
  Juhatuse esimees, president ja tegevdirektor


Põhimõtted

 

 • Inimõigused

  1. põhimõte: Ettevõtted peavad kinni ja austavad rahvusvaheliselt tunnustatud inimõiguste kaitset; ja
  2. põhimõte: tagavad, et nad ei ole inimõiguste rikkumises kaasosalised.

 • Tööjõud

  3. põhimõte: Ettevõtted tagavad ühinemisvabaduse ja kollektiivläbirääkimiste õiguste efektiivse tunnistamise;
  4. põhimõte: kõikide sunnitöö ja kohustusliku töö vormide elimineerimise;
  5. põhimõte: lapstööjõu efektiivse kaotamise ja
  6. põhimõte: diskrimineerimise elimineerimise tööhõive ja ameti osas.

 • Keskkonnakaitse

  7. põhimõte: Ettevõtted toetavad keskkonna probleemidele ettevaatlikku lähenemist;
  8. põhimõte: teevad algatusi suurema keskkonnavastutuse edendamiseks; ja
  9. põhimõte: julgustavad keskkonnasõbralike tehnoloogiate arendamist ja levitamist.

 • Korruptsioonivastane võitlus

  10. põhimõte: Ettevõtted võitlevad igasuguse korruptsiooni, kaasa arvatud väljapressimise ja altkäemaksude, vastu.


3Mi kommunikatsioon progressi osas

 

 • 3Mi tegevused ja töö ÜRO globaalse kokkuleppe kümne põhimõtte rakendamise nimel äristrateegiasse ja globaalsesse tegevusse on toodud meie 2014. aasta jätkusuutlikkuse aruandes. Aruandes sisalduv ÜRO globaalse kokkuleppe indeks annab igale kümnele põhimõttele ja meie progressile vastavas aruande punktis ristviite.