Isikukaitse kere- ja värvitöökojas

Isikukaitse kere- ja värvitöökojas

 •  3M-is ei suhtuta ohutusse kergemeelselt. Teie töötajate tervis ja heaolu sõltub sellest. Meie meeskonnaliikmed, kes teevad koostööd kogenud ohutusvaldkonna töötajate, partnerite ja klientidega, on pühendunud sellele, et saaksime aidata teil luua keskkonna, kus teie töötajad on kaitstud – kindlalt, tõhusalt ja säästlikult.

   Isiklik kaitse ohtliku värvitolmu, tolmu ja töömüra eest peab olema prioriteet. 3M aitab teil leida õiged isikukaitsevahendid (IKV), pakkudes muu hulgas õhukvaliteedi ja respiraatorite näolesobivuse testimist ning nõuandeid nii kohustuslike tervishoiu- ja ohutusnõuete kui ka turvalisemate töötavade kohta.

   

See on teie enda huvides ...

 •  Tervis on teie tähtsaim vara ja selle kaitsmise ning teie heaolu ja töövõime eest vastutate nii teie ise kui ka teie tööandja.

   Lisaks üldisele füüsilisele tervisele ja heaolule tuleb eritähelepanu pöörata elutähtsate organite kaitsmisele, sest nende kahjustused on sageli pöördumatud. Need väärivad erilist hoolt ja tähelepanu.


 • Nahk

   Üks teie elutähtsatest elunditest on nahk, mis on inimkeha suurim organ. See kaitseb teid keemiliste, füüsiliste ja bakteriaalsete mõjurite eest, osaleb ainevahetusfunktsioonides ning aitab teie kehasoojust reguleerida. Lisaks toimib see kompimiselundina ja osaleb keha ohutuvastusprotsessides, võimaldades teil tunda esemete struktuuri, temperatuuri ning valu.

   Täiskasvanud inimese naha pindala on ligikaudu kaks ruutmeetrit ja nahk moodustab ligikaudu 1/6 kehakaalust. Nahk on kokku vaid 1–4 mm paksune, millest selle tähtsaim osa, marrasknahk, moodustab kõigest 0,02 mm!

   

 • Silmad

  Teie silmad on aknad visuaalsesse maailma. Looduslikult täiuslikul ja väga tundlikul inimsilmal on kaitsemehhanismid, nagu silmalaud, ripsmed ja pisaravedelik, mis kaitsevad seda välismõjurite eest, nagu tolm ja mustus. Nendest kaitsemehhanismidest piisab aga ainult normaalsetes oludes – mitte ohtlikus töökeskkonnas, nagu värvi- ja keretöökojad. Seal tuleb alati kanda sobivaid kaitseprille.

 • Inimkõrvas on tegelikult ühendatud lausa kaks elutähtsat meelt: kuulmine ja tasakaalutaju. Terve kuulmine võimaldab nii verbaalset suhtlemist kui ka ohtude varajast tuvastamist helisignaalide kaudu. Tasakaalutaju teeb omakorda võimalikuks püstiasendis liikumise.

 • Teie hingamine

  Hingamise all mõeldakse hapniku absorptsiooni kehas ja kehast väljutatud süsinikdioksiidi resorptsiooni. Õhuhapniku puuduse korral väheneb rakkudesse jõudev hapnikukogus, takistades ja tõkestades elutalitlusi. Inimmeeled ei suuda hapnikupuudust otseselt tajuda – seetõttu on alati vaja tagada hingamiselundite korrektne talitlus.


 • Kust osta?
  Kust osta?