1. Eesti
 2. Privaatsuspõhimõtted

3M-i üldised andmekaitsepõhimõtted

3M austab teie õigust andmekaitsele. Need põhimõtted võtavad kokku, milliseid isikuandmeid me võime koguda, kuidas me neid andmeid kasutada tohime ja muid teie privaatsuse ja andmekaitsega seotud olulisi teemasid.

3M-i poliitika nõuab kõigi kohaldatavate privaatsust ja andmekaitset käsitlevate seaduste järgimist. See kohustus peegeldab seda väärtust, mida meie jaoks tähendab oma klientide, äripartnerite ja muude isikute, kes jagavad oma isikuandmeid meiega, usalduse teenimine ja hoidmine.

Need põhimõtted kehtivad kõigi veebilehtede ja mobiilirakenduste kohta, mida haldab 3M või mida hallatakse 3M-i nimel, ning hõlmab 3M-i üksusi kogu maailmas (kõiki 3M-i veebilehti või rakendusi). See kehtib ka isikuandmete kohta, mida 3M võib muul viisil koguda: (i) meie toodete ja teenuste kaudu, (ii) kui suhtlete meiega muude kanalite kui 3M-i veebilehe või mobiilirakenduse kaudu, näiteks kui külastate meid isiklikult, helistate meile või osalete messil või koolitusel, ning (iii) meie klientidelt, turustajatelt, tarnijatelt, müüjatelt ja muudelt äripartneritelt (koondnimetusega “äripartneritelt”).

3M-i erinevatel veebilehtedel, rakendustel, toodetel ja teenustel on siiski erinevad eesmärgid ja omadused. Kui 3M-i teatud konkreetne veebileht, rakendus, toode või teenus vajab isikuandmete täiendavat või erinevat avalikustamist, siis näeme sellise isikuandmete avalikustamise asjakohasel veebilehel, rakendusel, tootel või teenusel eraldi ette. Iga selline spetsiaalne isikuandmete avalikustamine, põhimõtted või avaldus (“Spetsiaalne privaatsusavaldus”) täiendab ja muudab käesolevaid põhimõtteid.

 

 • 3M-is isikuandmete kogumise, kasutamise ja avalikustamise üldpõhimõtted

  3M täidab isikuandmete kogumisel kehtiva seadusega ettenähtud määral alljärgnevad nõuded:


  • teavitab teid õigeaegselt ja asjakohaselt meie andmete käsitlemise korrast
  • kogub teie isikuandmeid ainult konkreetsetel ja õiguspärastel eesmärkidel. Meie kogutavad andmed on asjakohased, piisavad ja mitte ülemäärased eesmärgiks, milleks neid kogutakse
  • töötleb teie isikuandmeid viisil, mis on kooskõlas eesmärkidega, milleks need andmed algselt koguti või mille kohta olete hiljem nõusoleku andnud
  • rakendab äriliselt mõistlikke meetmeid, et tagada teie isikuandmete usaldusväärne kasutamine kavandatud eesmärgil ning nende täpsus, täielikkus ja vajaduse korral ajakohastamine
  • ei kasuta teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil ilma, et teile oleks antud võimalus sellest loobuda ning
  • rakendab asjakohaseid meetmeid kas lepinguliselt või muul viisil, et tagada piisav kaitse isikuandmetele, mis avalikustatakse kolmandale isikule või edastatakse teisele riigile, sealhulgas edastamine 3M-i piires
 • 3M-i kogutavad isikuandmed

  3M kogub alljärgnevat tüüpi isikuandmeid:


  • Teie esitatavad andmed
   • 3M kogub teie esitatavaid isikuandmeid, mille hulka võivad kuuluda: (i) kontaktandmed, näiteks teie nimi, ettevõtte nimi, ametinimetus, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber, (ii) lisateave teie kohta, mis aitab meil teid paremini tundma õppida, näiteks teie sugu, vanus, sünniaeg, rahvus, kuuluvus kutseliitudesse ja registreerimisnumbrid, teave selle kohta, kuidas kasutate meie tooteid, demograafilised andmed jne, (iii) märkused, küsimused, päringud ja teie esitatud tellimused (iv) finantsteave, mis on vajalik ostmisel maksete tegemisel, näiteks teave krediitkaardi või konto kohta või maksukohustuslasena registreerimise number, (v) sisselogimisandmed, sealhulgas (vajaduse korral) sotsiaalmeedia kontole sisselogimise andmed ning (vi) teave teie eelistuste kohta, näiteks teie eelistatava sidepidamismeetodi ja tootetüüpide kohta, millest olete huvitatud.
  • Teie seadmest automaatselt kogutavad andmed
   • Andmed seadme ja brauseri kohta. 3M võib koguda tehnilisi andmeid teie seadme kohta, näiteks seadme tüüp, brauseri tüüp, IP-aadress, operatsioonisüsteem ja seadme tähis. 3M kogub neid andmeid teie seadmest ja veebibrauserist automaatselt, kasutades küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid.
   • Andmed selle kohta, kuidas te meiega infot vahetate. 3M võib koguda tehnilisi andmeid selle kohta, kuidas te kasutate 3M-i veebilehti ja rakendusi ning kuidas toimub teie infovahetus meie digitaalsete reklaamide ja kampaaniatega (näiteks kuvatav või allalaaditav andmesisu), andmeid selle kohta, milliseid funktsioone kasutate, milliseid linke klõpsate ja milliseid 3M-i kampaaniate e-kirju avate, samuti andmeid infovahetuse kuupäevade ja kellaaegade kohta. 3M kasutab selliste andmete kogumiseks küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid.
   • Asukohaandmed. 3M võib koguda asukohaandmeid, sealhulgas täpseid reaalajas asukohaandmeid teie seadmest, ja ebatäpseid asukohaandmeid, mis tuletatakse näiteks teie IP-aadressist või sihtnumbrist. 3M-i rakendused kasutavad teie seadmest reaalajas hangitud täpseid asukohaandmeid AINULT juhul, kui olete selleks andnud loa.
  • Küpsised ja sarnased tehnoloogiad:
   • „Küpsis“ on andmefail, mis salvestatakse teie arvutisse, kui külastate mõnda veebilehte. Küpsised ja sarnased tehnoloogiad võivad tõhustada teie kasutajakogemust, salvestades teie eelistusi, isikupärastades teie veebikogemust, hoides tooteid teie ostukorvis ja pakkudes teile mõnikord teie huvidega kooskõlastatud reklaami.
   • Lisateave

   • 3M-i veebilehtedel kasutatakse „seansiküpsiseid“. Seansiküpsis ei tuvasta teid isiklikult ja lõpetab tegevuse kohe, kui sulgete brauseri. Kui kasutate näiteks 3M-i tootekataloogi, salvestame teie arvutisse seansiküpsise, et registreerida teie külastatud veebilehed. Kasutame neid andmeid, et soovitada muid tooteid, mis võiksid teile huvi pakkuda.
   • 3M-i veebilehtedel kasutatakse ka „püsiküpsiseid“. Need küpsised ei lõpeta brauseri sulgemisel oma tegevust. Püsiküpsised püsivad arvutis, kuni need kustutate või kuni need aeguvad. Määrates teie arvutile kordumatu tunnuse, saame automaatselt luua teie eelnevatest valikutest ja eelistustest andmebaasi ja seda hiljem ära kasutada, et säästa teie aega ja vaeva veebilehe järgnevatel külastustel. Kui näiteks olete teinud ostu ja otsustate veel midagi juurde osta, siis võib teie ostu kohaletoimetamise aadress olla juba salvestatud ja see vajab veel ainult kinnitamist.
   • Teatud riikides on vajalik teie nõusolek küpsiste kasutamiseks, kui külastate 3M-i veebilehti. Kui avate 3M-i veebilehe ühes nendest riikidest, esitatakse teile teave teie ees seisvate valikuvariantide kohta, sealhulgas võimaluse kohta nõustuda teatud tüüpi küpsistega või need tagasi lükata. Hilisematel külastustel on teil võimalik neid seadistusi muuta. Palun arvestage, et teil ei ole võimalik loobuda teatud tüüpi küpsiste vastuvõtmisest, mis on vältimatud teile soovitud teenuse osutamiseks.
   • Iga kord, kui külastate mõnes nendest riikidest 3M-i veebilehte, saate iga lehekülje alumises servas oleva lingi „Küpsiste eelistused“ klõpsamise teel vaadata teavet küpsiste kohta ja muuta oma seadistusi.
   • Ehkki te ei ole kohustatud nõustuma küpsiste kasutamisega 3M-i veebilehe külastamisel, ei pruugi teil teatud küpsiste keelamise korral olla võimalik kasutada veebilehe kõiki funktsioone.
   • Peale selle võib teie brauser lubada muuta seadistusi, et nõustuda küpsistega või keelduda neist või hoiatada teid, kui mõni küpsis salvestatakse teie arvutisse.
   • Analüüs ja reklaam. 3M kasutab kolmanda isiku analüüsiteenuseid, et paremini mõista, kuidas kasutajad kasutavad 3M-i veebilehti ja rakendusi, sealhulgas Google'i ja Adobe'i pakutavaid teenuseid. Lisateavet selle kohta, kuidas Google ja Adobe koguvad ja kasutavad andmeid, kui külastate nende partnerite veebilehti või rakendusi, leiate alljärgnevate linkide kaudu:
   • 3M kasutab ka kolmanda isiku reklaamiteenuseid, et reklaamida 3M-i tooteid, mis võivad teile veebilehtede külastamisel või muude veebiteenuste kasutamisel huvi pakkuda.
   • 3M lubab valitud kolmandatel isikutel, sealhulgas nende analüüsi- ja reklaamiteenustel salvestada meie veebilehtedele küpsiseid. Need kolmandad isikud võivad koguda andmeid teie veebitegevuste kohta erinevatel aegadel ja kolmandate isikute veebilehtede kaudu.
   • Need kolmandad isikud võivad olla selliste valdkonna isereguleeruvate rühmade nagu Network Advertising Initiative (võrgureklaami algatus) (NAI), Digital Advertising Alliance (digitaalreklaami liit) (DAA), ja European Digital Advertising Alliance (Euroopa Digitaalreklaamiliit) (eDAA) liikmed. Nende rühmade veebilehtedelt saab lisateavet huvipõhise veebireklaami kohta ja selle kohta, kuidas keelata osalevatel ettevõtetel huvipõhiste veebireklaamide saatmist.
   • Brauseri jälgimise keelamise seadistused. Mõned brauserid võivad edastada teie külastatavatele veebilehtedele „Do Not Track (ära jälgi)“ (DNT) signaale. 3M ei rakenda praegu meetmeid DNT-signaalidele vastamiseks, sest puudub üldine kokkulepe nende signaalide tõlgendamise viisi kohta.
  • Andmed äripartneritelt ja muudelt kolmandatelt isikutelt
   • 3M kogub isikuandmeid meie äripartnerite kaudu. Need andmed võivad sisaldada kontaktandmeid, näiteks nimi, ettevõtte nimetus, ametinimetus, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber.
   • 3M võib isikuandmeid saada ka muudelt, kolmanda isiku allikatelt, sealhulgas üldkasutatavatelt ja tasulistelt allikatelt. Ühendame äripartneritelt ja muudelt kolmanda isiku allikatelt saadud andmed andmetega, mida kogume teilt või teie seadmest, nagu eespool kirjeldatud.

  Teil on 3M-ile esitatavate isikuandmete suhtes valikuvõimalus. Teil on võimalik keelduda meile soovitud andmete esitamisest, kuid sel juhul ei pruugi meil olla võimalik teile osutada asjakohast teenust või mingit konkreetset funktsiooni 3M-i veebilehel, mobiilirakenduses või tootel.

 • Millal 3M tohib jagada teie isikuandmeid

  3M tohib teie isikuandmeid avalikustada ainult allpool kirjeldatud eesmärgil:


  • 3M tohib teie isikuandmeid jagada 3M-i muude üksustega, sealhulgas muudes riikides asuvate üksustega. Andmete sellisel jagamisel kasutavad 3M-i muud üksused teie andmeid viisil, mis vastab käesolevatele põhimõtetele, mistahes kohaldatavatele spetsiaalsetele privaatsusavaldustele ning kõigile kohaldatavatele privaatsuse ja andmekaitse seadustele.
  • 3M võib jagada teie isikuandmeid ka kolmandate isikutega, kes osutavad meie jaoks tugiteenuseid. Need kolmandad isikud tohivad nendega jagatud isikuandmeid kasutada ainult meie jaoks teenuste osutamiseks ja peavad teie isikuandmeid käsitlema kõiki kehtivaid privaatsuse ja andmekaitse seadusi järgides.
  • Teatud juhtudel tohib 3M teie isikuandmeid jagada kolmandate isikutega (näiteks turustajad), kes on meie partnerid toodete pakkumisel ja teenuste osutamisel meie klientidele. Andmete sellisel jagamisel nõuame, et meie äripartnerid kasutavad neid andmeid viisil, mis vastab käesolevatele põhimõtetele, mistahes kohaldatavatele spetsiaalsetele privaatsusavaldustele ning kõigile kohaldatavatele privaatsuse ja andmekaitse seadustele.
  • 3M võib jagada teie isikuandmeid kolmandate isikutega, kui oleme täiesti veendunud, et avalikustamine on vajalik: (i) seaduse, määruse, kohtuotsuse või muu õigusliku protsessi järgimiseks, (ii) pettuse, intellektuaalomandi rikkumise, meie lepingute või kokkulepete rikkumiste, õigusrikkumise või 3M-i veebilehtede, mobiilirakenduste, toodete või teenuste muu väärkasutamise tuvastamiseks, vältimiseks ja nendele reageerimiseks, (iii) 3M-i õiguste või vara või teie või teiste isikute tervise, ohutuse, heaolu, õiguste või vara kaitsmiseks või (iv) sarnaste asjaolude korral. Selliste asjaolude korral rakendame teie isikuandmete kaitsmiseks asjakohaseid meetmeid.
  • 3M võib teie isikuandmeid jagada kolmandate isikutega seoses 3M-i või 3M-i äriüksuse müügi, ostu, ühinemise, reorganiseerimise, likvideerimise või lõpetamisega või sarnaste asjaolude tõttu. Selliste asjaolude korral rakendame teie isikuandmete kaitsmiseks asjakohaseid meetmeid.
  • 3M tohib jagada teie andmeid teie loal või teie taotlusel.

  3M tohib anonüümseks muudetud andmeid või koondandmeid jagada ettevõttesiseselt ja kolmandate isikutega mistahes otstarbel. Selliste andmete järgi ei ole võimalik teid individuaalselt tuvastada.

 • Teie isikuandmete turvalisus

  Teie isikuandmed salvestatakse tavaliselt 3M-i andmebaasidesse või meie teenuseosutajate andmebaasidesse. Paljud nendest andmebaasidest salvestatakse USAs asuvatesse serveritesse. 3M rakendab asjakohaseid meetmeid kas lepinguliselt või muul viisil, et tagada piisav kaitse isikuandmetele, mis avalikustatakse kolmandale isikule või edastatakse teisele riigile, sealhulgas edastamine 3M-i piires.

  3M rakendab mõistlikke kaitsemeetmeid, et kaitsta teie isikuandmete konfidentsiaalsust, turvalisust ja terviklust. Ehkki me rakendame turvameetmeid, mis aitavad kaitsta teie isikuandmeid loata avalikustamise, väärkasutuse või muutmise eest, nagu ka kõigi interneti kaudu ühendatud arvutivõrkude korral, ei saa me tagada internetis esitatud teabe turvalisust ega vastuta turvanõuete rikkumiste eest, mille üle meil puudub mõistlik kontroll.

 • Lingid kolmanda isiku veebilehtedele ja lisandprogrammidele

  3M-i veebilehed ja rakendused võivad sisaldada linke veebilehtedele või mobiilirakendustele, mida ei halda 3M, ning sotsiaalmeedia platvormide lisandprogrammidele ja muudele kolmandatele isikutele. Sotsiaalmeedia lisandprogrammi näiteks on Facebooki nupp Like. Esitame need lingid ja lisandprogrammid teenusena ja see ei tähenda asjaomaste veebilehtede, rakenduste või sotsiaalmeedia platvormide tegevuste või sisu kinnitamist ega seost nende operaatoritega. Lisateabe saamiseks nende kolmanda isiku veebilehtede, rakenduste ja lisandprogrammide kogutud andmete kohta lugege palun nende andmekaitsepõhimõtteid. Soovitame teil enne veebilehtede, rakenduste ja sotsiaalmeedia platvormide kasutamist või neile isikuandmete esitamist lugeda nende andmekaitsepõhimõtteid.

 • Juurdepääs teie isikuandmetele

  Teil on võimalik läbi vaadata, parandada ja uuendada isikuandmeid, mida olete meile esitanud, täites selle taotlusvormi.

 • Lapsed

  Enamik 3M-i veebilehtedest ja rakendustest ei ole ette nähtud alla 13-aastastele lastele. 3M ei nõua ega kogu teadlikult isikuandmeid alla 13-aastastelt lastelt või nende kohta, või lastelt või laste kohta, kes on kohaldatavate kohalike õigusaktidega kehtestatud nõuetes ettenähtud minimaalsest vanusest nooremad, välja arvatud kohaldatava seadusega ettenähtud juhtudel.

 

 • 3M B2B-teenused

  Mõned 3M-i tooted, teenused, veebilehed ja rakendused on ette nähtud kasutamiseks meie äripartneritele, sealhulgas meie äriklientidele (3M B2B-teenused) ja te saate neid kasutada teie ettevõtte poolt hallataval viisil. Sel juhul võib teie ettevõtte volitatud töötajatel olla juurdepääs nende 3M B2B-teenuste poolt kogutavatele teie isikuandmetele ja teie ettevõttel võivad olla põhimõtted, mis reguleerivad teiepoolset nende andmete kasutamist. 3M ei vastuta meie äripartnerite põhimõtete ja tegevuste eest, mis on seotud andmete privaatsuse ja andmeturbega ning mis võivad erineda käesolevatest andmekaitsepõhimõtetest ja mistahes kasutatavatest spetsiaalsetest privaatsusavaldustest. Kui teie ettevõte haldab teiepoolset 3M B2B-teenuse kasutamist, siis pöörduge oma ettevõtte poole kõigis andmekaitse küsimustes, mis on seotud sellega, kuidas te kasutate 3M B2B-teenust. Kui käesolevate põhimõtete ning 3M-i ja selle 3M B2B-teenuse äripartneri vahel sõlmitud lepingu vahel on vastuolu, siis kehtib 3M-i ja tema äripartneri vahel sõlmitud leping.

 • Lisateave ELi kodanikele

  • Vastutav töötleja ja tema kontaktandmed
   • Käesolevate andmekaitsepõhimõtete kohaselt kogutud isikuandmete vastutav töötleja on 3M-i asjakohane üksus teie riigis ja (vajaduse korral) 3M Company, Compliance and Business Conduct, 3M Center, Bldg. 220-11W-02, St. Paul, MN 55144-1000.
   • Kui kasutate 3M B2B-teenuseid, mida haldab teie ettevõte, võib nende 3M B2B-teenuste poolt kogutud isikuandmete vastutav töötleja olla teie ettevõte. Lisateabe saamiseks palun võtke ühendust oma ettevõttega.
   • 3M-i Euroopa andmekaitseametnikuga saate ühendust aadressil: Attn. EU Data Protection Officer, 3M Belgium, Hermeslaan 7, B-1831 Diegem, Belgia, e-post: DPO_EU@mmm.com, telefon: +32 2 7224594.
   • 3M-i Euroopa andmekaitseametnikuga saate ühendust aadressil: Attn. EU Data Protection Officer, 3M Belgium, Hermeslaan 7, B-1831 Diegem, Belgia, e-post: DPO_EU@mmm.com, telefon: +32 2 7224594.
   • 3M-i oma riigi üksuse kontaktandmed leiate 3M-i infokeskusest.
  • 3M-i õiguslik alus teie isikuandmete töötlemiseks
   • 3M-i õiguslik alus teie isikuandmete töötlemiseks sõltub selle töötlemise eesmärkidest. Enamiku käesolevate andmekaitsepõhimõtetega hõlmatud isikuandmete töötlemise tegevuste õiguslik alus põhineb nõudel, et töötlemine on vajalik 3M-i õigustatud ärihuvide jaoks. Kui töötleme teiega sõlmitud lepingu või sõlmitava potentsiaalse lepinguga seotud isikuandmeid, põhineb sellise töötlemise õiguslik alus nõudel, et töötlemine peab olema vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või selleks, et rakendada enne lepingu sõlmimist teie taotletavaid meetmeid. Kui peame esitama isikuandmeid õiguskaitseasutustele või muudele valitsusasutustele, siis teeme seda seetõttu, et oleme selleks juriidiliselt kohustatud. Kasutame ka nõusolekut õigusliku alusena , kui peame seda asjakohaseks, või kohaldatava seadusega ettenähtud määral, näiteks enne, kui kogume teie mobiilsideseadmest täpseid asukohaandmeid.
   • Lisateave

   • Töötlemine õigustatud ärihuvide alusel. Kui töötleme isikuandmeid seetõttu, et töötlemine on vajalik meie õigustatud ärihuvide jaoks, siis hõlmavad sellised huvid järgmisi tegevusi: (i) 3M-i veebilehtede, rakenduste, toodete ja teenuste pakkumine, täiustamine ja reklaamimine, (ii) praeguste ja potentsiaalsete klientide, muude äripartnerite ja nende individuaalsete kontaktisikutega suhtlemine, (iii) meie klientide ja muude äripartneritega ning nende individuaalsete kontaktisikutega suhete haldamine, (iv) muudel äritegevuse arendamise eesmärkidel, (v) andmete jagamine 3M-i kontserni, teenuseosutajate ja muude kolmandate isikutega ning (vi) meie toodete, teenuste ja töötajate ohutuse ja turvalisuse tagamine, sealhulgas kaitse pettuste eest.
   • Töötlemine lepingu täitmise alusel. Näited olukordadest, mille korral töötleme lepingu täitmiseks vajalikke isikuandmeid, on e-äritehingud, mille korral ostate toote või teenuse enda nimel 3M-i veebilehe või mobiilirakenduse kaudu.
   • Töötlemine nõusoleku alusel. Näited töötlemistegevustest, mille korral 3M kasutab õigusliku alusena nõusolekut, kuuluvad: (i) teie mobiilsideseadme täpse asukohateabe kogumine ja töötlemine, (ii) reklaamiotstarbeliste e-kirjade saatmine, kui kehtiva seaduse kohaselt on selleks vajalik nõusolek ja (iii) isikuandmete töötlemine 3M-i veebilehtedel ja mobiilirakendustes, kui kasutatakse küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid ning selleks on kehtiva seaduse kohaselt vajalik nõusolek.
   • Töötlemine 3M-i asjakohase juriidilise kohustuse tõttu. Näited olukordadest, kui 3M peab isikuandmeid töötlema, sest tal on selleks juriidiline kohustus: (i) maksude ja muude riigilõivude maksmine, (ii) teie isikuandmete esitamine õiguskaitseasutustele ja muudele valitsusasutustele, kui seda nõuavad kehtivad õigusaktid, (iii) äridokumentide säilitamine, kui seda nõuavad kohaldatavad õigusaktid ja (iv) kohtuotsuste ja muude õiguslike protsesside järgimine.
  • Lisateave teie isikuandmete säilitamise kohta
   • 3M määrab teie isikuandmete säilitamisaja käesolevate põhimõtete kohaselt järgmiste kriteeriumide järgi: (i) kõik kehtivad õiguslikud nõuded andmete säilitamise kohta teatud aja jooksul, (ii) kõik säilitamiskohustused, mis on seotud egeliku või potentsiaalse kohtuvaidluse või valitsusasutuste korraldatava uurimisega, (iii) mistahes säilitusnõuded meie äripartneritega sõlmitud asjakohastes lepingutes, (iv) kuupäev, mil toimus teie viimane infovahetus 3M-iga (sealhulgas 3M-i veebilehtede, rakenduste, sidekanalitega jne), (v) teie ja 3M-i infovahetuse vahemikud, (vi) andmete tundlikkus ja (vii) andmete kogumise eesmärgid.
  • Teie individuaalsed õigused
   • Euroopa Liidus kehtivate õigusaktide kohaselt on teil oma isikuandmete suhtes järgmised õigused, mida kohaldatakse erinevates olukordades erinevalt: õigus tutvuda andmetega, õigus andmete parandamisele, õigus andmete kustutamisele, õigus isikuandmete töötlemise piiramisele, õigus andmete ülekandmisele ja õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele. Enamik nendest õigustest ei ole absoluutsed. Allpool on neid õigusi kirjeldatud üksikasjalikumalt ja esitatud teave nende rakendamise kohta. Kui esitate taotluse oma õiguste rakendamise kohta, siis vastame sellele ühe kuu jooksul, kuid meil on vajaduse korral õigus pikendada seda perioodi veel kahe lisakuu võrra. Vastamisperioodi pikendamisel teavitame teid sellest ühe kuu jooksul pärast teilt taotluse saamist. Oma õiguste kasutamiseks täites selle taotlusvormi.
   • Lisateave

   • Õigus tutvuda andmetega. Teil on õigus küsida 3M-ilt kinnitust selle kohta, kas töötleme teie isikuandmeid. Kui töötleme teie isikuandmeid, on teil õigus taotleda tutvumist meie töödeldavate isikuandmetega ja allpool nimetatud andmetega: (i) töötlemise eesmärgid, (ii) meie töödeldavate isikuandmete kategooriad, (iii) teie isikuandmete vastuvõtjad või vastuvõtjate kategooriad, (iv) andmete kavandatud säilitamisaeg (võimaluse korral) või kriteeriumid, mida kasutame säilitamisaja määramiseks, (v) teie õigus taotleda oma isikuandmete parandamist või kustutamist või selliste andmete töötlemise piiramist, (vi) teie õigus esitada järelevalveasutusele kaebust, (vii) kui me ei ole andmeid saanud teie käest, siis mistahes andmed, mida omame andmete allika kohta ja (viii) kas me kasutame teie isikuandmeid selleks, et vastu võtta automaatseid otsuseid, millel on teile õiguslik või sarnane muu oluline mõju.
   • Õigus andmete parandamisele. Teil on õigus lasta 3M-il parandada teie isikuandmeid, kui need on ebaõiged. Võttes arvesse töötlemise eesmärke, võib teil olla ka õigus nõuda 3M-lt teie mittetäielike isikuandmete täiendamist, sealhulgas täiendava õiendi esitamise teel 3M-ile.
   • Õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele, kui 3M-il on selleks õigustatud ärihuvid. Teil on õigus esitada 3M-ile vastuväide teie isikuandmete töötlemise suhtes, kui neid andmeid töödeldakse 3M-i õigustatud ärihuvide kohaselt. 3M austab teie vastuväidet ja lõpetab asjakohaste isikuandmete töötlemise. Erandiks on allpool nimetatud juhtumid: (i) meil on isikuandmete töötlemiseks mõjuv õiguspärane põhjus, mis kaalub üles teie huvid, õigused ja vabadused, või (ii) peame jätkama teie isikuandmete töötlemist õigusnõude koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil.
   • Õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil. Kui 3M töötleb teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil, on teil õigus esitada sellise töötlemise suhtes vastuväiteid. Kui kasutate seda õigust, lõpetab 3M teie isikuandmete töötlemise otseturunduse eesmärgil.
   • Õigus piirata isikuandmete töötlemist. Teil on õigus nõuda, et 3M piiraks teie isikuandmete töötlemist järgmistel juhtudel: (i) kui vaidlustate isikuandmete õigsuse, ajaks, mis võimaldab 3M-il isikuandmete õigsust kontrollida, (ii) kui teie isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid te ei taotle isikuandmete kustutamist, vaid taotlete, et 3M piiraks andmete kasutamist, (iii) 3M ei vaja teie isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid need on teile vajalikud õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks, või (iv) kui olete esitanud vastuväite oma isikuandmete töötlemise suhtes 3M-i õigustatud ärihuvide kohaselt, siis ajaks, kuni 3M kontrollib, kas mõjuv õiguspärane põhjus kaalub üles teie huvid, õigused ja vabadused.
   • Kui 3M piirab pärast teie taotlust teie isikuandmete töötlemist, salvestab 3M teie andmeid ja töötleb neid edaspidi ainult: (i) teie nõusolekul, (ii) õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks, (iii) mõne teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks või (iv) põhjustel, mis on olulised Euroopa Liidu või liikmesriigi avalike huvide seisukohast. 3M teavitab teid ka enne isikuandmete töötlemise piiramise lõpetamist.
   • Õigus andmete kustutamisele. Õigust andmete kustutamisele nimetatakse ka „õiguseks olla unustatud”. Võite paluda 3M-il teie isikuandmed kustutada. See õigus ei ole absoluutne. 3M on kohustatud teie taotluse korral teie isikuandmed kustutama ainult järgmistel juhtudel: (i) kui teie isikuandmed ei ole enam vajalikud eesmärgil, milleks 3M neid kogus või töötles, (ii) kui 3M töötleb teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel, kuid te võtate oma nõusoleku tagasi ja 3M-il ei ole muud seaduslikku alust teie isikuandmete töötlemise jätkamiseks, (iii) kui 3M töötleb teie isikuandmeid oma õigustatud ärihuvide rakendamiseks, kuid te esitate selle töötlemise suhtes vastuväite ja 3M-il puuduvad õiguspärased põhjused jätkata teie isikuandmete töötlemist, (iv) kui 3M on teie isikuandmeid töödelnud ebaseaduslikult, või (v) isikuandmed tuleb kustutada juriidilise kohustuse täitmiseks, mis kehtib Euroopa Liidus või liikmesriigis, mille subjektiks 3M on.
   • 3M ei ole kohustatud kustutama teie kõiki isikuandmeid ja tohib neid säilitada määral, mida 3M vajab isikuandmete töötlemiseks järgmistel eesmärkidel: (i) oma sõna- ja teabevabaduse kasutamine, (ii) Euroopa Liidu või liikmesriigi, mille subjektiks 3M on, õiguse kohase juriidilise kohustuse täitmine, või (iii) õigusnõude koostamine, esitamine või kaitsmine.
   • Andmete ülekandmise õigus: Teil on õigus vastu võtta 3M-ile esitatud isikuandmeid, kui: (i) andmete töötlemine põhineb teie nõusolekul või on vajalik teie ja 3M-i vahelise lepingu täitmiseks, (ii) 3M töötleb teie isikuandmeid automatiseeritud viisil, ja (iii) teie taotluse täitmine ei kahjusta teiste isikute õigusi ja vabadusi.
   • Kui teil on õigus saada selliseid isikuandmeid ja taotlete, et 3M need esitaks, esitab 3M teile need andmed struktureeritud kujul ning üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus.
   • Õigus esitada järelevalveasutusele kaebus 3M teeb kõik endast oleneva, et tegeleda kõigi taotlustega ja lahendada kaebused, millele tema tähelepanu on juhitud. Peale selle on teil õigus esitada taotlusi või kaebusi pädevale andmekaitseasutusele. See võib olla teie elukohajärgse riigi või liitriigi järelevalveasutus. 3M-i üldine pädev järelevalveasutus Euroopas on:
   • Commission for the protection of privacy
    Rue de la Presse 35, 1000 Brussels
    Telefon: +32 (0)2 274 4800
    E-post: commission@privacycommission.be
    Veebileht: www.privacycommission.be
   • Commission for the protection of privacy
    Rue de la Presse 35, 1000 Brussels
    Telefon: +32 (0)2 274 4800
    E-post: commission@privacycommission.be
    Veebileht: www.privacycommission.be
 • Küsimused nende põhimõtete või meie privaatsusavalduste kohta

  Kui teil on küsimusi nende põhimõtete või spetsiaalse privaatsusavalduse või oma isikuandmete meiepoolse kasutamise kohta, pöörduge 3M-i Euroopa andmekaitseametniku poole:

  Attn. EU Data Protection Officer
  3M Belgium, Hermeslaan 7, B-1831 Diegem, Belgia
  E-post: DPO_EU@mmm.com
  Telefon: +32 2 7224594

  Attn. EU Data Protection Officer
  3M Belgium, Hermeslaan 7, B-1831 Diegem, Belgia
  E-post: DPO_EU@mmm.com
  Telefon: +32 2 7224594

 • Nende põhimõtete ja meie privaatsusavalduste muudatused

  Nende andmekaitsepõhimõtete muudatused pannakse üles sellele veebilehele koos teabega mistahes oluliste muudatuste kohta. 3M jätab endale õiguse mistahes ajal ja ette teatamata uuendada või muuta neid põhimõtteid ja mistahes spetsiaalseid privaatsusavaldusi. Kõik muudatused kehtivad ainult isikuandmetele, mida kogume pärast postitamist.

  Need põhimõtted vaadati viimati läbi 2018. aasta maikuus.