Ostke 3M-i hambaravitooted originaaltooteid

Tõrjuge mitteametlikke turustajaid

Ühendage jõud, et hoida kliinikud mitteametlikest turustajatest puutumata ja teie patsientidele ohutud.

Ühinege 3M-iga, et kaitsta patsientide ohutust ja kliinikute turvalisust mitteametlike turustuskanalite ning koopiatoodete eest.

Olge teadlikud ohtudest, mida mitteametlikud turustuskanalid ja koopiatooted endast kujutavad, ning tegutsege riskide vältimiseks.

Mitteametlikud turustuskanalid ja koopiatooted hambaravis on tõsine ülemaailmne probleem, mis on märkamatu katkuna levinud üleilmselt meie tööstusharusse ja hambaravi valdkonda. 3M pöörab tõsist tähelepanu patsiendi ohutusele ja peab enda kohustuseks välja astuda patsientide ohutuse ning kliinikute turvalisuse kaitseks mitteametlike turustuskanalite ja koopiatoodete eest.

Leidke 3M-i hambaravitoodete volitatud hulgimüüja >

 

Tõsine risk patsientide ohutusele

 • Mitteametlikud turustuskanalid on tõsine risk patsiendi ohutusele

  Mitteametlikud turustuskanalid on tõsine risk patsiendi ohutusele

  Mitteametlike turustuskanalite osakaal on üha kasvanud, sest internet ja e-kaubanduskeskkonnad pakuvad vähese kontrolli tõttu lihtsaid võimalusi mitteametlike toodete turule sisenemiseks.

  Neid tooteid on keeruline originaalidest eristada ja nad kutsuvad ostma, sest neid müüakse odavamalt kui turvalise tarneahela kaudu müüdavaid tooteid. Ometi on nende toodete kasutamisel tõenäoliselt ülisuured negatiivsed tagajärjed. Iga mitteametliku turustuskanali kaudu soetatud toode kätkeb endas ebaõnnestumise riski väära ladustamise, tarne või võltsitud aegumiskuupäevade tõttu – rääkimata riskist kasutada halvakvaliteedilist koopatoodet.


3M on pühendunud patsiendi ohutusele

 • 3M ei tolereeri ühtki tegevust, mis riskiks patsientide ohutuse ja kliinikute turvalisusega.

  3M ei tolereeri ühtki tegevust, mis riskiks patsientide ohutuse ja kliinikute turvalisusega

  Me oleme kehtestanud laiaulatuslikud meetmed, kuidas mitteametlikke turustuskanaleid ja kopeerimisest tulenevaid ohte ennetada, neile reageerida ja meie kliente kaitsta.
   

  • Turvalise tarneahela kasutamine (turustamiseks volitatud hulgimüüjad) meie toodete müümiseks ja kätte toimetamiseks, et kindlustada hambaravi spetsialistidele originaalmaterjalid ja kvaliteettooted.
  • Illegaalse müügitegevuse ennetav jälgimine ja meie intellektuaalse omandi õiguste kehtestamine seadusandlike ja regulatiivsete tegevustega, et tõrjuda ebaseaduslikke edasimüüjaid.
  • Koostöö hambaravi majandustegevusharu ja üldsusega, et propageerida uut kultuuri, mis ennetab ning peatab tarned mitteametlike turustuskanalite kaudu ja kopeerimise.

Teie võimuses on kaitsta oma kliinikut ja selle patsiente

 • Tootjad, tarnijad ning hambaarstid vastutavad ühiselt meie tööstusharu usaldusväärsuse ja patsientide kaitsmise eest.

  Tootjad, tarnijad ning hambaarstid vastutavad ühiselt meie tööstusharu usaldusväärsuse ja patsientide kaitsmise eest.

  Tootjad, tarnijad ning hambaarstid vastutavad ühiselt meie tööstusharu usaldusväärsuse ja patsientide kaitsmise eest.

  Hambaarstidel on võimalus ennetada mitteametlike turustuskanalite kaudu soetatud ja järeletehtud toodete jõudmist nende kabinettidesse. See on väga lihtne - ostke meie tooteid vaid 3M-i volitatud hulgimüüjate käest ja hoidke eemale 3M-i volitamata kauplejatest. Dr Gordon Christensen jagab täpsemat lisateavet, kuidas kaitsta patsiente ja oma kliinikut.

  3M ja Patterson Dental on ühendanud jõud hambaravi tööstusharu ja patsientide nimel, et propageerida tarneahela terviklikkust kui uut tööstusharu standardit.