1. Eesti
  2. 3M-i tervishoiutooted
  3. 3M Healthcare Investigator Sponsored Research
3M-i tervishoiutooted

Investigator Sponsored Research

black mesh banner
Iseseisvad uuringud

3M on pühendunud mõlemapoolsesse huvialasse kuuluvate uuringute (Investigator Sponsored Research (ISR)) toetamisele selleks, et laiendada teaduslikke ja tehnilisi teadmisi 3M toodete kohta.

Saada taotlus

Lahkute 3M kodulehelt. 3M korjab ja töötleb uuringutoetuse alaseid taotlusi koostöös EnvisionPharma-ga.

OK

Maailma juhtiv uuenduslike tervishoiutoodete- ja lahenduste looja 3M Health Care Business pakub lahendusi nii kriitiliste ja krooniliste terviseseisundite, nakkuste ennetamise, suuhoolduse, terviseteabe haldamise, ravimimanustussüsteemide kui ka toiduohutuse tagamise valdkondade jaoks. 3M pakub töökindlaid tooteid, mis aitavad edendada tervist ning parandada tervishoiu kvaliteeti ja tõhusust ning vähendada kaasnevaid kulusid.

3M pakub toetust uurija toetatud uuringute (ISR) jaoks, millest saavad kasu mõlemad osapooled ja mis loovad 3M-i toodetega seotud uusi teaduslikke ja tehnilisi teadmisi. ISR-i uuringud hõlmavad sõltumatult läbiviidavaid kliinilisi uuringuid või baasuuringuid, mille algatavad ja mida juhivad üksnes mitteäridest uurijad (nt üksikisikust uurija, institutsioon, uuringurühm, koostöörühm) vastavalt kohaldatavatele seadustele ning eetilistele ja õiguslikele normidele. Uurijad võivad taotleda toetuseks 3M-i tooteid, tehnoloogiad, uuringurahastust või neid kõiki.


Uuringutüübid

3M võib pakkuda 3M-i tooteid uurija spondeeritud uuringute (ISR) toetuseks, lähtudes kohalike seaduste ja õigusaktide nõuetest ning eeldusel, et uuringud on kooskõlas ettevõtte prioriteetidega.

Uuringud, mis üldjuhul kvalifitseeruvad 3M-i toetuse saamiseks, on järgmised:
 

  • Kliinilised uuringud: Ravivahendi (seadme või ravimi) teaduslik uuring, mille raames kasutatakse inimsubjekte (katseisikuid).
  • Mittekliinilised uuringud/eelkliinilised uuringud: Uuringud, mis toimuvad enne, kui toodet hakkavad kasutama inimesed. Uuringutüübid: in vitro, in vivo ja in silico.

Järgmised uuringuid üldjuhul 3M-i toetuse saamiseks ei kvalifitseeru:
 

  • Ohutusuuringud
  • Uuringud, millega kaasneb katsesubjektide jaoks tõsine tervise-/ vigastusoht
  • Hariduslikud toetused

Korduma kippuvad küsimused (KKK)