3M Kuulmiskaitse

Kaitske oma töötajaid ohtliku müra eest

Kuulmiskaitsevahenditel on töökeskkonna kuulmise säilitamise programmis oluline osa. 3M saab aidata teid ekspertteabe ja toodetega, mida vajate oma töötajate kaitsmiseks.

Kuidas me kaitseme töötajaid, kes töötavad ohtliku müra sees?

 • 3M Kuulmiskaitsevahendid

  Kuulmiskaitsevahendid aitavad töötajatel vähendada müraga kokkupuudet, blokeerides mõned kõrva jõudvad helid. Kuulmiskaitsevahend on kõige tõhusamad siis, kui neid kasutatakse koos teiste ohtliku müraga kokkupuudet vähendavate meetoditega, nagu programm Buy Quiet ja müra mõõdistamised. Töökeskkonna kuulmise säilitamise programmis (HCP) tuleks pigem eelistada ohu kõrvaldamist või selle tõsiduse vähendamist, kui muuta viisi, kuidas inimesed töötavad, või nõuda töötajatelt isikukaitsevahendite kandmist.

  Kui ohtliku müra kontrollimine ei ole teostatav müraallika juures või tehniliste meetoditega, on kuulmiskaitsevahenditel oluline tähtsus. Võimaldage erinevaid kuulmiskaitsevahendeid, mis pakuvad töötajatele võimalusi mugavuse, kasutamise lihtsuse, suhtlemise ja mürasummutuse (summutuse) koha pealt. Leidke tasakaal mürasummutuse vajaduse ja individuaalse töötaja ja töökeskkonna vajaduste vahel. See võib tähendada, et vaja võib minna erinevaid kuulmiskaitsevahendite liike. Kaaluge selliste kuulmiskaitsevahendite võimaldamist, mis on mõeldud aitamaks töötajatel kuulda tähtsaid helisid, kui tööd tehes tuleb suurt tähelepanu pöörata suhtlemisele ja ohutusele.

  Kõikidest kõige tähtsam on võib-olla töötajate koolitus kuulmiskaitsevahendite alal ja nende õige kasutuse selgitamine. Töötajate kuulmise kaitsmisel võib töötajate suhtumine ja käitumine olla sama oluline kui kuulmiskaitsevahendid ise.

Olulisemad punktid

  • Kuulmiskaitse on vajalik, kui müra ei ole võimalik vähendada ohutule tasemele.
  • Inimfaktorid, nagu suhtumine, oskused ja kuulmiskaitsevahendite individuaalne sobivus, võivad olla eduka üldtulemuse saavutamiseks sama olulised kui kuulmiskaitsevahendid ise.
  • Laske valida erinevate kuulmiskaitsevahendite vahel ja viige läbi reaalne koolitus, et suurendada töötajapoolset kuulmiskaitsevahendite aktsepteerimist ja nende õiget kasutust.
  • Mõelge sellele, kuidas kuulmiskaitsevahendid mõjutavad ohutust, suhtlemist ja tähtsate helide kuulmist.
 • • summutus

  • peavõruga kuulmiskaitsevahendid

  • Nimiväärtuse vähendamine

  • Topeltkaitse

  • Kõrvaklapid

  • Kõrvatropid

  • Reaalses töökeskkonnas summutuse hindamise süsteem (FAES)

  • Impulssmüra

  • Müra tasemest sõltuvad kuulmiskaitsevahendid
  • summutuse ühearvuline näitaja (SNR)
  • Isiklik summutusnäitaja (PAR)
  • Kaitstud kokkupuude
  • Situatsiooniteadlikkus
  • Standardne kuulmisläve muutus (STS)
  • Ajaliselt kaalutud keskmine
  • Kandmisaeg

Töötajatel oma kuulmiskaitsevahendite valida laskmise peamised eelised

 • Töötajate valitud kuulmiskaitsevahend
  • Inimestele meeldib, kui neil on valikuvõimalus. Kui nende isiklike eelistustega on arvestatud, on töötajad tulemusega rahulolevamad ja see motiveerib neid.
  • Töötajad võivad kanda oma kuulmiskaitsevahendeid kauem, kui neil on lubatud valida kuulmiskaitsevahendid, mis sobivad nende tööga.
  • Kõige mugavamate isikukaitsevahendite valimine mitmete võimaluste hulgast suurendab tõenäosust, et töötaja kannab neid korralikult.

Kuulmiskaitsega alustamine

 • Töötaja müraga kokkupuute hindamiseks on vaja läbi viia mürariski hindamine. Kui puuduvad täpsed andmed müraga kokkupuute kohta, on tööandjatel suurem oht valida kuulmiskaitsevahendid, mille mürasummutus on kas liiga suur või liiga väike.


  Mõõtmine

 • Euroopa füüsikaliste mõjurite (müra) direktiivis 2003/10/EÜ sätestatakse, et sobivad kuulmiskaitsevahendid peavad olema kättesaadavad, kui päevane müratase saavutab väärtuse 80 dB(A), ja nende kandmine on kohustuslik mürataseme 85 dB(A) juures. Mitte kunagi ei tohi töötaja kokku puutuda piirväärtusega 87 dB(A). Kuulmiskaitsevahendite olulisus on müraga kokkupuute piirväärtuse saavutamisel selgelt põhjendatud. Kaitstud kokkupuude on töötaja hinnanguline ajaliselt kaalutud keskmine (TWA) müraga kokkupuude kuulmiskaitsevahendi kasutamise korral. Euroopa suunisdokumendis EN 458:2016 on öeldud, et sobivaks saab pidada kuulmiskaitsevahendit, mis pakub kõrvas efektiivset helitaset (L’p,A,eq) vahemikus 70 dB ja 80 dB.

 • Arvestades suurt kuulmiskaitsevahendite valikut, ei tohiks tööandjatel olla raskusi valida erinevatest kategooriatest välja mõned kuulmiskaitsevahendid, mis pakuvad vajalikul määral mürasummutust. Kuna kuulmekäikude suurused on erinevate töötajate rühmade puhul erinevad, veenduge, et teil oleks kõrvatroppe mitmes suuruses ja mitut tüüpi. Kuna müra ja tööülesanded on enamasti üsna erinevad, võib tulla kasuks kaasata muid variante, nagu kõrvaklapid, peavõruga kuulmiskaitsevahendid ja müra tasemest sõltuvad kuulmiskaitsevahendid, mis on mõeldud selleks, et töötajatel säiliks tähtsate helide kuulmise võime.

 • Kuna kuulmiskaitsevahendite reaalne kasutamine on seotud kandja oskuste ja motivatsiooniga, on töötajate koolitus ja haridus väga olulised. Koolitus peab sisaldama teavet erinevate kuulmiskaitsevahendite suhteliste eeliste kohta, seda, kuidas kuulmiskaitsevahendeid valida, õigesti kasutada ja hooldada ning millal need välja tuleb vahetada. Koolituse tulemuslikkuse suurendamiseks kaasake interaktiivseid õppemeetodeid, kohandage koolituse sisu oma konkreetsele käitisele ja leidke, mis võiks teie töötajaid motiveerida väärtustama oma kuulmist sel määral, et nad tahavad kuulmiskaitsevahendeid järjepidevalt kanda. Tuletage töötajatele meelde, millal, kus ja kuidas kuulmiskaitsevahendeid kanda, pannes mürarohketesse aladesse üles sildid ja plakatid.

 • Igal kuulmiskaitsevahendil on teatud summutusväärtused, mis on saadud ametlike katsete käigus vastavalt asjakohasele Euroopa ühtlustatud standardile. summutusväärtused on ära toodud kolmel erineval viisil: ühearvuline näitaja (SNR), kõrgsageduslik, kesksageduslik ja madalsageduslik summutus (HML) ja oktaavriba summutus. summutusväärtused on mõõdetud väga kogenud katserühma poolt labori kontrollitud tingimustes. Aga individuaalse kandja poolt töökohal saavutatud mürasummutus võib teinekord olla märkimisväärselt madalam. Kui laboris mõõdetud summutusandmed nõuavad kokkuleppelise parandusteguri kohaldamist (nimiväärtuse vähendamine), järgige oma riiklikes õigusaktides toodud juhiseid.

  3M soovitab tungivalt kuulmiskaitsevahendite sobivuse katsetamist kui parimat meetodid olemaks kindel, et iga töötaja saavutab õige kaitsetaseme. Saate kiiresti mõõta ja dokumenteerida isikliku summutusnäitaja (PAR) iga kõrva jaoks, kasutades süsteemi, nagu 3M™ E-A-Rfit™ Dual Eari valideerimissüsteemi mõlema kõrva jaoks. Selle teabe abil saate lihtsasti kindlaks teha töötajad, kes vajavad täiendavat koolitust või kes peaksid kandma muu suurusega või teist liiki kuulmiskaitsevahendeid.


Mida vaja läheb?

Euroopa suunisdokument EN 458:2016 kirjeldab individuaalse sobivuse katsetamise eeliseid ja pakub selle välja kui viisi parandada kuulmiskaitsevahendite tulemuslikkust tegelikes tingimustes. 3M soovitab tungivalt kasutada kuulmiskaitsevahendite sobivuse katsetamist kui indikaatorit töötajate individuaalselt saavutatud mürasummutuse kohta.

 • Tehke kuulmiskaitsevahendid kättesaadavaks ja pakkuge nende kasutamise alast koolitust

  Tööandjad peavad kättesaadavaks tegema erinevad sobivad kuulmiskaitsevahendid kõigile töötajatele, kelle kokkupuude müraga on meetmete alumise lähteväärtuse 80 dB(A) juures, ja kuulmise säilitamiseks on nende kuulmiskaitsevahendite kandmine rangelt kohustuslik meetmete ülemise lähteväärtuse 85 dB(A) juures. Kuulmiskaitsevahendeid tuleb töötajatele pakkuda tasuta ja neid tuleb vahetada vastavalt vajadusele.

  Tööandjad peavad võimaldama koolitust töötajatele kättesaadavaks tehtud kõigi kuulmiskaitsevahendite kasutamise ja hooldamise kohta, tagama nende õige sobivuse ja kontrollima kõigi kuulmiskaitsevahendite korrektset kasutamist (Euroopa isikukaitsevahendite kasutamise direktiiv 89/656/EMÜ).

 • Tagage kuulmiskaitsevahendite kandmine

  Tööandjad peavad tagama, et kuulmiskaitsevahendeid kannaksid töötajad, kes kuuluvad ühte järgmistest kategooriatest:
   

  • Töötaja kokkupuute meetmete ülemine lähteväärtus LEX 8h on 85 dB(A) ning tipphelirõhk 140 Pa.
  • Töötaja müraga kokkupuute piirväärtus LEX 8h on 87 dB(A) ning tipphelirõhk 200 Pa.
  • Töötaja päevane isiklik müraga kokkupuude on 85 dB(A) või suurem ja töötaja pole läbinud lähte-kuulmisuuringut, mida nimetatakse audiogrammiks, ning rohkem kui kuus kuud on möödas töötaja esimesest müraga kokkupuutest meetmete ülemise lähteväärtuse või suurema väärtusega.
  • Töötaja isiklik päevane müraga kokkupuude on 85 dB(A) või suurem ja tal on esinenud standardse kuulmisläve muutus (STS).
 • Hinnake kuulmiskaitsevahendi summutust

  Tööandja peab hindama kuulmiskaitsevahendi summutust konkreetses mürakeskkonnas, kus kaitsevahendit kasutatakse, et tagada vahendi poolt pakutava kaitse optimaalne tase ja vältida ülekaitsmist, mis võib mõjutada tähtsate helide ja häiresignaalide, nagu tuletõrjealarmid, liikuvad sõidukid jne, kuulmist.

  Ideaalne efektiivne helitase kuulmiskaitsevahendite all peab olema vahemikus 75 kuni 70 dB(A).

  Kuulmiskaitsevahendi summutuse piisavust tuleb uuesti hinnata, kui töötaja müraga kokkupuude suureneb punktini, kus kuulmiskaitsevahend ei paku enam küllaldast kaitset. Tööandja peab vastavalt vajadusele võimaldama tõhusamat kaitset. Ükskõik mis juhul ei tohi üheski olukorras müraga kokkupuute piirväärtust ületada ja seda ei tohi saavutada sobivaid kuulmiskaitsevahendeid kandes.


Mürasummutuse põhialused

Kuulmiskaitsevahendite tõhusus on otseselt seotud nende hermeetilisusega keskkonnas oleva müra suhtes. Seda nimetatakse akustiliseks hermeetilisuseks. Ilma tõhusa akustilise hermeetilisuseta lekib liigne müra kuulmekäiku.

On helisid, mida on raskem blokeerida kui teisi. Näiteks madala sagedusega helisid (bass muusikalisel skaalal) on raskem summutada kui kõrge sagedusega helisid (sopran muusikalisel skaalal). Nii madala kui kõrge sagedusega helide heaks summutuseks peavad kuulmiskaitsevahendid olema tihedalt kõrvades või kõrvade peal nii, et ei esineks lekkeid. Lekete korral pääsevad läbi madala sagedusega helid, põhjustades üldise mürasummutuse vähenemise. Soovitused kuulmiskaitsevahendite optimaalseks mürasummutuseks:
 

 • Valige õige suurusega kuulmiskaitsevahendid.
 • Lükake kõrvatropid sügavamale kõrva.
 • Kõrvaldage või minimeerige kõik, mis segab kõrvaklappide patjade hermeetilisust pea külgedel.
 • Kontrollige kuulmiskaitsevahendite kasutamise ajal tihti, et need ei oleks lõdvalt ega kõrvadest välja tulemas.
 • 3M Kuulmiskaitsevahendite valimine
  Kuulmiskaitsevahendite valimine

  Töötajatele kuulmiskaitsevahendite valimisel tuleb silmas pidada õige tasakaalu leidmist mugavuse, kasutuslihtsuse, summutuse ja situatsiooniteadlikkuse vahel.

 • 3M Kuulmiskaitsevahendite kasutamine ja hooldus
  Kuulmiskaitsevahendite kasutamine ja hooldus

  Kuulmiskaitsevahendite tõhusus ei sõltu mitte ainult summutusnäitajast, mis sisaldab seadme ühearvulist näitajat (SNR), kõrgsageduslikku, kesksageduslikku ja madalsageduslikku summutust (HML) ja oktaavriba summutust, vaid ka sellest, kui hästi vahendid sobivad, kuidas neid kasutatakse ja missuguses töökorras need on.


Minnes kaugemale

 • 3M E-A-Rfit Dual Eari valideerimissüsteem

  Kuulmiskaitsevahendite sobivuse katsetamine

  Kuulmiskaitsevahendi sobivuse katsetamine on tunnustatud viis parandada kuulmiskaitsevahendi tulemuslikkust tegelikes tingimustes kooskõlas Euroopa suunisdokumendiga EN 458:2016. Kuigi see pole kohustuslik, on sellel mitmeid eeliseid ja see aitab tööandjatel vastavalt nõuetele tagada kuulmiskaitsevahendite hea sobivus ja kontrollida nende korrektset kasutust.

  Uuringud näitavad, et paljude kasutajate saavutatud mürasummutus on väiksem pakendil näidatud summutusest kuulmiskaitsevahendi sobivuse, kandmisoskuste ja kandja motivatsiooni tõttu. Seda erinevust arvestades soovitab 3M tungivalt sobivuse katsetamist, et kontrollida iga töötaja saavutatud summutust.

  Sobivuse katsetamise süsteemid, nagu 3M™ E-A-Rfit™ DualEar™-i valideerimissüsteem, on reaalses töökeskkonnas summutuse hindamise süsteemid (FAES). Reaalses töökeskkonnas summutuse hindamise süsteemiga saadud mõõtmistulemus on isiklik summutusnäitaja (PAR). Isiklik summutusnäitaja PAR annab hetkepildi selle kohta, kui hästi kuulmiskaitsevahend summutab müra konkreetse töötaja puhul. Kuigi kuulmiskaitsevahendi istuvus võib päeviti erineda, aitab sobivuse katsetamine kontrollida, et iga töötaja on võimeline kandma oma kuulmiskaitsevahendeid korrektselt ja saavutama piisava summutuse ning et kuulmiskaitsevahend sobib kuulmekäigu või pea suuruse ja kujuga. Lisateavet 3M™ E-A-Rfit™-i kohta leiate siit, samuti võite ühendust võtta oma kohaliku 3M-i esindajaga, et saada lisateavet ja leppida kokku proovimine.

  Kuulmiskaitsevahendite sobivuse katsetamise mõned peamised eelised on järgmised:
   

  1. Riskirühma kuuluvate töötajate, kes ei pruugi saavutada piisavat summutust, kindlaks tegemine.
  2. Töötajate koolitus ja motiveerimine.
  3. Kuulmiskaitsevahendi sobiva suuruse ja mudeli kindlaksmääramine iga töötaja jaoks.
  4. Iga töötaja piisava summutuse saavutamise kohta registrikande tegemine.

Kas olete mõelnud...?

  • Välja töötada kõrvaklappide ja nende patjade väljavahetamise jälgimissüsteem?
  • Panna välja plakatid või meeldetuletused selle kohta, millal kuulmiskaitsevahend välja vahetada?
  • Omada varuks kõrvaklappe inimestele, kes ei saa kanda kõrvatroppe või kes mingil põhjusel ei soovi neid kanda?
  • Anda töötajatele nimekiri teistest kuulmiskaitsevahendite mudelitest ja toodete tüüpidest, mille kandmine on heaks kiidetud, kui töötajate esimene valik pole saadaval?
  • Teha kuulmiskaitsevahendid oma käitises paremini kättesaadavaks?
  • Paigutada sildid aladesse, kus topeltkuulmiskaitse on kohustuslik?
  • Paigutada sildid aladesse, kui kuulmiskaitsevahendid on kohustuslikud, olenemata kokkupuute kestusest?
  • Koolitada töötajaid kuulmiskaitsevahendite osas või teha kuulmiskaitsevahendid kättesaadavaks mürarohkete tegevuste jaoks väljaspool tööd?
  • Muuta sobivuse katsetamine standardse kuulmisläve muutuse järelmeetmete osaks, et töötaja oleks jätkuvalt kaitstud?
  • Panna prügikastid sisse- ja väljakäikude juurde, et aidata vältida kasutatud kõrvatroppide põrandale viskamist?
  • Anda töötajatele korraldus võtta kuulmiskaitsevahendid hindamiseks kaasa oma iga-aastasele kuulmiskontrollile?
  • Lasta oma käitises töötajatel teha video selle kohta, kuidas kuulmiskaitsevahendeid õigesti kõrva panna ja kasutada?

Allikad kuulmiskaitse kohta

 

 • TÄHTIS MÄRKUS. See teave põhineb praegu valitud riigis kehtivatel nõuetel. Teise riigi nõuded või kohalikud nõuded võivad olla erinevad. Vaadake alati kasutusjuhiseid ja järgige riiklikke õigusakte. See lehekülg sisaldab ülevaadet üldisest teabest ja seda ei tohiks aluseks võtta konkreetsete otsuste tegemisel. Selle teabe lugemine ei tõenda ohutuse ja tervisekaitse alast pädevust. Teave on asjakohane avaldamise kuupäeva seisuga ja siin viidatud nõuded võivad tulevikus muutuda. Seda teavet ei saa võtta eraldiseisvana, sest sellega käib tihti kaasas täiendav ja/või selgitav teave. Järgida tuleb kõiki kohaldatavaid riiklikke seadusi ja eeskirju.

  lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust kohaliku 3M kontoriga.