Töötajate kuulmise säilitamise koolitus

Õpetage töötajad oma kuulmist kaitsma.

Kuna mürast põhjustatud kuulmiskaotus (NIHL) tekib tavaliselt aegamööda ja sümptomid pole alati selged, on väga oluline harida töötajaid tugeva müraga kokkupuute tagajärgede teemal ja õpetada neid õigesti kuulmiskaitsevahendeid kasutama.

Kuidas me õpetame ja motiveerime töötajaid oma kuulmist kaitsma tööl ja mujal?

 • Kuulmise säilitamise programm

  Töötajate koolitus on üks kõige olulisemaid töökeskkonna kuulmise säilitamise programmi (HCP) osasid. Isegi hästi läbimõeldud kuulmise säilitamise programm ei täida oma kuulmiskaotuse ennetamise eesmärki, kui töötajad ei tea, kuidas liigne müraga kokkupuude võib tervist kahjustada, või kui nad ei ole õppinud, kuidas ohu vähendamiseks käituda. Tööandjad saavad kuulmiskaotuse ennetamiseks tehtud jõupingutuste tulemuslikkust suurendada, tõhustades töötajate koolitusprogramme, pannes rõhku mitte ainult inimeste TEADMISTELE, vaid ka SUHTUMISELE ja KÄITUMISELE.
   

  • TEADMISED: arusaamine, kuidas müra võib tervist kahjustada ja kuidas kuulmiskaitsevahendid ja müra ohjemeetmed võivad ohtu vähendada.
  • SUHTUMINE: uskumine, et kuulmine on väärtuslik, ja sisemine soov kuulmist kaitsta.
  • KÄITUMINE: õppimine, kuidas ennast müra sees kaitsta, ja õpitud oskuste pidev kasutamine.

  Eduka koolituse üheks oluliseks teguriks on aktiivse õppe kaasamine. Inimesed omandavad ja jätavad meelde rohkem informatsiooni, kui nad osalevad õppeprotsessis aktiivselt. Hea uudis on see, et töötajate koolitusprogrammid ei pea olema kallid ega aeganõudvad. Olenemata sellest, kas töötate koolituse välja ja viite need ise läbi ise või palkate eksperdi seda tegema, on paljud tööriistad ja meetodid lihtsasti kättesaadavad ning teie töötajate jaoks kasutatavad või kohandatavad. Natuke loomingulisust ja jõupingutusi, et muuta materjalid haaravaks ja need kohandada vastavalt teie käitises tehtavale tööle, ning te saate suurendada oma koolitusprogrammi tõhusust.

Olulisemad punktid

  • Tugev töötajate koolitusprogramm saab suurendada teie kuulmise säilitamise programmi tulemuslikkust.
  • Koolitus peab pöörama tähelepanu töötaja teadmistele, suhtumisele ja käitumisele.
  • Aktiivne õppimine on üks koolituse tulemuslikkuse võtmetegureid.
  • Meetmete tase
  • Aktiivne õppimine
  • summutuse näitaja (NRR)
  • Isiklik summutusnäitaja (PAR)
  • Kaitstud kokkupuude

Töötajatele põhjaliku kuulmise säilitamise alase koolituse võimaldamise peamised eelised

 • Töötajatele põhjaliku kuulmise säilitamise alase koolituse võimaldamise peamised eelised

  1. Kuulmiskaitsevahendite järjepidev ja õige kasutus on tavaliselt suurem töötajate hulgas, kes on teinud enda müra eest kaitsmisest töö juures ja mujal isikliku kohustuse.

  2. Töötajate rahulolu võib suureneda, kui nad saavad aru, kuidas müraga kokkupuudet mõõdetakse ja missuguseid samme astub tööandja müra kontrollimiseks.

  3. Olukordade, kus kuulmiskaitsevahendid või müra ohjemeetmed pole piisavad, parem äratundmine saab olla võimalik siis, kui töötajad õpivad tähele panema mürast põhjustatud kuulmiskaotuse (NIHL) hoiatavaid märke.

  4. Koolituse tulemuste dokumenteerimine aitab tööandjatel tõendada vastavuses olemist eeskirjadega, millega nõutakse tööandjatelt töökeskkonna kuulmise säilitamise programmi osana töötajatele koolituse korraldamist.


Näpunäited koolitusega alustamiseks

 • Koolitusel peavad osalema kõik töötajad, kelle päevane müraga kokkupuude on suurem kui 80 dB(A), aga kuidas on lood teiste töötajatega? Teie käitise inimestelt, kes tihti käivad mürarohketest aladest sisse ja välja, võidakse nõuda kuulmiskaitsevahendite kandmist, isegi kui nende päevane müraga kokkupuude on ainult meetmete alumise lähteväärtuse 80 dB(A) juures. Nemad võiksid kindlasti saada koolitust. Sarnaselt võib koolitus olla kasulik juhtidele ja teistele töötajatele, kelle müraga kokkupuude on allpool meetmete alumist lähteväärtust, eriti kuna see on seotud nende endi kuulmise kaitsmisega väljaspool tööd või töötajate aitamisega.
 • Pange paika eesmärgid, mida soovite, et inimesed teie kuulmise säilitamise programmi iga-aastase koolituse jooksul õpiksid. Veenduge, et teie eesmärgid sisaldaksid spetsiaalseid oskusi, mida töötajatel on vaja arendada, nagu kuulmiskaitsevahendite õige kasutamine, koos faktide ja teabega müra ja kuulmiskaotuse ennetamise kohta. Töötajate koolitustegevuste väljatöötamine võib olla lihtsam, kui õppimise eesmärgid on selgelt määratletud.
 • Töötajate koolituse läbiviimiseks on mitmeid võimalusi, alustades traditsioonilistest klassiruumis juhendaja eestvedamisel toimuvatest tegvustest kuni interaktiivsete arvutipõhiste e-õppe mooduliteni. Teoreetilise teabe koha pealt on rühma- ja individuaalne koolitus tihti tõhususe poolest võrdselt. Uue käitumise õppimisel võib aga personaalne või väikeses rühmas toimuv õpe osutuda tõhusamaks.
 • Veebist võite leida rikkalikult koolitusmaterjale, sh tasuta ja allalaaditav sisu, mille saate kohandada oma koolitusprogrammiks. Kui aeg ja ressursid on piiratud, kaaluge kasutusvalmis õppematerjalide ostmist või kolmanda isiku palkamist koolituse läbiviimiseks ja materjalide saamiseks. Tavaliselt on kõige parem nii palju kui võimalik ise oma õppematerjalid endale sobivaks kohandada, et need sisaldaksid teavet, pilte ja näiteid teie enda ettevõttest. Töötajate kaasamine ja nende tähelepanu köitmine võib olla lihtsam, kui töötajad tunnevad, et koolituse sisu on seotud tööga, mida nad teevad, ja puudutab teie käitist.

  Kuna igal töötajal on oma õppimise viisid, soovite te võib-olla esitada teavet erineval kujul, näiteks kirjalike materjalide, video-, audio- ja praktiliste harjutuste vormis. Üks meetod kuulmise säilitamise koolituse mõtestatuks muutmiseks iga inimese jaoks on koostada materjalid, mis panevad inimese mõtlema mürast põhjustatud kuulmiskaotuse (NIHL) võimalikele negatiivsetele mõjudele isiklikul tasandil ja hästi kuulmise eelistele.

  Õppematerjalid vajavad võib-olla tõlkimist muudesse keeltesse kui inglise keel, et lihtsustada õppimist kõigile koolitusel osalevatele töötajatele. Samuti peaksite te veenduma, et kasutatavad materjalid oleksid teie töötajaskonnale paraja haridusalase tasemega ja mitte liiga lihtsad ega liiga keerulised.

 • Töötajate koolitust on hea läbi viia õigel ajal ja kohas, mis sobib kokku töö- ja tootmisgraafikuga, ja sellisel ajal päevas, kus töötajad on tähelepanuvõimelised, erksad ja keskendumisvõimelised. Väsinud, hajutatud tähelepanuga või ülekoormatud inimesed ei omanda nii hästi uusi teadmisi ja käitumist.

  Lõpetuseks tuleb teil mõelda, kuidas muuta õppetegevused interaktiivsemaks, näiteks kasutades aktiivse õppimise tehnikaid, nagu demonstratsioonid, arutelud ja mängud.

 • Koolituse väljatöötamisel paika pandud õppe-eesmärke saab kasutada õpitu kontrollimiseks koolitusseansside käigus või pärast seansside lõppemist. Koolituse tulemusi saab hinnata lihtsa kirjaliku küsimustikuga või e-kirja teel edastatava uuringuga pärast koolituse lõpule viimist. Inimeste poolt omandatu kiiremaks mõõtmiseks kasutage reaalajas küsitlussüsteemi koolitustegevuste käigus.

  Lisaks teadmiste hindamisele selle kohta, kuidas ohtlik müra mõjutab töötajate kuulmist ja kuidas end müras kaitsta, ärge unustage mõõta muutusi töötajate suhtumises ja käitumises. Üks kõige otsesemaid viise käiutmise muutuste mõõtmiseks on kuulmiskaitsevahendite individuaalse sobivuse katsetamine. Isiklikku summutusnäitajat (PAR), mille on saavutanud kuulmiskaitsevahendite kasutajad, saab kiiresti mõõta enne ja pärast koolitust, kasutades tegelikus töökeskkonnas summutuse hindamise süsteemi (FAES), nagu 3M™ E-A-Rfit™-i Dual Eari valideerimissüsteem mõlema kõrva jaoks. Uuringud näitavad, et töötajad, kelle PAR on alguses madal, on võimelised seda märkimisväärselt suurendama (10–13 dB) kohe pärast kõrvatroppide ja kõrvaklappide õige kasutamisalast koolitust. (Smith et al, 2014).

 • VIITED

  Smith, P S, Monaco, B A, Lusk, S L (2014). Suhtumine kuulmiskaitsevahendite kasutamisse ja sobivuse katsetamise tulemustele järgneva sekkumise mõjud. Workplace Health & Safety, 62 (12), 491–499.


Mida vaja läheb?

 • Kuulmise säilitamise koolitusprogramm
  Koolitusprogrammid ja meetodid

  Tööandjad peavad võimaldama kord aastas koolituse kõikidele töötajatele, kelle kokkupuude müraga võrdub meetmete alumise lähteväärtusega 80 dB(A) või on sellest kõrgem. Tööandjad peavad tagama kõigi töötajate osalemise.

  Euroopa õigusaktidega ei täpsustata, kuidas seda koolitust tuleb teha. Tööandjad saavad ise valida meetodi, mis on nende meelest paremini teostatav ja nende töötajate jaoks kõige tõhusam.

 • Kuulmise säilitamise alase koolituse teemad
  Koolituse teemad

  Koolitusprogramm sisaldab enamasti järgmisi põhiteemasid:
   

  • Müra mõju kuulmisele
  • Kuulmiskaitsevahendite eesmärk, eelised ja puudused ning erinevate toodete tüüpide summutus
  • Juhised kuulmiskaitsevahendite valimiseks, sobivuseks, kasutamiseks ja hoolduseks
  • Audiomeetrilise uuringu eesmärk ja uuringuprotseduuride selgitus

Mida ma saan teha, et koolitus oleks tulemuslikum?

 • Interaktiivne kuulmise säilitamise koolitus
  Muutke koolitus interaktiivseks!

  Paljude inimeste jaoks on passiivselt lugemine või loengu kuulamine kõige vähem tõhusate õppemeetodite hulgas. 5-minutiline praktiline tegevus koos vahetult järgneva aruteluga võib anda palju parema tulemuse kui 20 minutit lugemist või 5 lehekülge teoreetilist materjali. Demonstratsioonide, naga kuulmiskaotuse ja tinnituse simulatsioonid, läbiviimine ja müra sees toimuvate vestluste kuulamine saab koolitusseansi alguses töötajad kiiresti kaasa haarata.

 • Kuulmise säilitamise koolituse kohandamine
  Kohandage!

  Muutke koolitusmaterjalid oma ettevõttespetsiifiliseks ja kasutage pilte oma käitisest. Kaaluge töötajate kutsumist, keda teised töötajad austavad, et nad jagaksid oma kogemusi, kuidas tinnitus või kuulmiskaotus on neid mõjutanud või kuidas nad on õppinud kuulmiskaitsevahendeid kandes töötama ohutult ja säilitanud sealjuures kuulmisvõime.

 • Asjakohane kuulmise säilitamise koolitus
  Säilitage asjakohasus!

  Inimesed kaotavad kiiresti huvi, kui selgub, et teemad ei puuduta neid või nende tööd. Üks viis hoida seanssi asjakohasena on paluda töötajatel mõelda oma lemmikheli peale ja sellele, kuidas nad ennast tunneksid, kui nad enam seda heli ei kuuleks ega saaks nautida. Selline töötajate kaasamine muudab koolituse personaalseks. Samuti võiksite ärgitada töötajaid mõtisklema selle üle, kuidas kuulmiskaotus ja tinnitus mõjutaks nende suhteid pere ja sõpradega.

 • Kuulmise säilitamise koolituse mitmekesistamine
  Pakkuge vaheldust!

  Kui teie koolitus on igav ja mittekaasahaarav, ärge oodake suurepäraseid tulemusi. Peaksite leidma viisi, kuidas koolitus muuta huvitavaks ja meeldejäävaks. Sama koolitusprogrammi kasutamine aastast aastasse ei köida ilmselt töötajate tähelepanu. Uue ja erineva sisu lisamine aitab muuta koolituse asjakohaseks ja värskeks.


Minnes kaugemale

 • Viige läbi lühikesi koolitusseansse kogu aasta vältel

  Iga-aastast koolitust ei pea läbi viima vaid kord aastas. Mõelge kuulmise säilitamise koolituse läbiviimisele lühikeste seansside kaupa kogu aasta vältel. Lühemad seansid aitavad vältida informatsiooniga küllastatust ja võimaldavad teil teemasid mitu korda üle korrata – see on oluline tehnika, mis aitab inimestel teadmisi kinnistada.

 • Kaasake töötajad koolituse väljatöötamisse ja läbiviimisse

  Teiste õpetamine on üks kõige tõhusamaid viise ise õppida. Kui teil on kogenud töötajad, kes juba saavad aru müra ja kuulmisega seotud teemade tähtsusest, siis võib-olla saavad nemad koostada või koguni õpetada koolitusseansi jooksul ühte või rohkemaid teemasid. Näiteks võib noor loova mõtlemisega töötaja olla võimeline lisama programmi mõned kaasavad tegevused või ideed.

 • Proovige probleemilahendusi väikestes rühmades

  Veel üks viis õppida on töötada projekti kallal väikese meeskonnana. Koolitusprogrammi osana antakse töötajatest koosnevatele rühmadele lahendamiseks mõni probleem või keeruline olukord, mis on seotud teemaga, mida aastane koolitus peab sisaldama. Iga meeskond esitleb oma projekti tulemusi ja teised töötajad õpivad koos nendega. See on hea näide, kuidas hoida koolituse sisu asjakohasena.

 • Käsitlege töövälist müraga kokkupuudet

  Liigsest müraga kokkupuutest tingitud kuulmiskahjustus ei piirdu ainult tööl veedetud ajaga. Müra sees töötavad inimesed osalevad tihti mürarikastes tegevustes ka väljaspool tööd. Kuigi teie ettevõttel pole kohustust õpetada töötajatele, kuidas kaitsta oma kuulmist mootorrattaga sõites, muru niites või muusikat kuulates, võib see tuua märkimisväärset kasu. Alustuseks võib töötajatel olla isiklik huvi nende tegevuste vastu ja nende lisamisega koolitusse saate te lihtsamini köita töötajate tähelepanu. Pealegi võivad käitumised, mis töötajad omandavad enda kaitsmiseks väljaspool tööd, üle kanduda tööle, tõhustades teie jõupingutusi olla kooskõlas kuulmiskaitsealaste eeskirjadega.


Kas olete mõelnud...?

  • Kutsuda töötajaid soovitama ideesid õppetegevusteks, mis oleksid huvitavad ja kaasavad?
  • Minevikus häid tulemusi andnud koolitustegevustest ja -materjalidest teegi koostamisele?
  • Lühikeste mitteformaalsete videote tegemisele teemal „kuu kuulmiskaitsevahendi kandja“, et aasta jooksul tutvustada töötajatele erinevate kuulmiskaitsevahendite eeliseid?
  • Teie käitise järelevaatajate ja juhtide koolitamisele kuulmiskaitsevahendite õigesti kasutamise teemal ja sellele, kuidas nad saavad julgustada ja kohustada kuulmiskaitsevahendeid korrektselt kasutama?
  • Stiimulite väljapakkumisele töötajatele, kes järjekindlalt korrektselt kuulmiskaitsevahendeid kasutavad, ja nende kaastöötajatele eeskujuks toomisele?
  • Kuulmise eest hoolitsemise ürituse spondeerimisele koos töövälise müra ja muusika puhul kasutatavate kuulmiskaitsevahendite demonstreerimisega?
  • Valmistada kuulmiskaitsevahendite õige kandmise kohta plakat, millel on teie käitise töötajad?
  • Julgustada töötajaid võtma kuulmiskaitsevahendid koju kaasa, et neid kasutada nädalavahetustel ja õhtuti?

Allikad töötajate kuulmise säilitamise alase koolituse kohta

 • Buy Quieti tegevuskava. NASA poolt välja töötatud akustilised demonstratsioonid, Buy Quieti allikad, mängud ja koolitusmaterjalid.
 • Ohtlikud detsibellid. Lõbusad interaktiivsed harivad tegevused ja õppetunnid, mida saab koos töötajatega kasutada.
 • Tasuta allalaaditav rakendus, et näidata, ilma reaalset mürast põhjustatud kuulmiskaotust tekitamata, kuidas müraga kokkupuude mõjutab kuulmist.
 • Mürast põhjustatud kuulmiskaotuse audio-/visuaalne demonstratsioon.
 • Kuulmisvideo. Humoorikas tasuta kuulmise säilitamise õppevideo WorkSafe BC-lt.
 • TÄHTIS MÄRKUS. See teave põhineb praegu valitud riigis kehtivatel nõuetel. Teise riigi nõuded või kohalikud nõuded võivad olla erinevad. Vaadake alati kasutusjuhiseid ja järgige riiklikke õigusakte. See lehekülg sisaldab ülevaadet üldisest teabest ja seda ei tohiks aluseks võtta konkreetsete otsuste tegemisel. Selle teabe lugemine ei tõenda ohutuse ja tervisekaitse alast pädevust. Teave on asjakohane avaldamise kuupäeva seisuga ja siin viidatud nõuded võivad tulevikus muutuda. Seda teavet ei saa võtta eraldiseisvana, sest sellega käib tihti kaasas täiendav ja/või selgitav teave. Järgida tuleb kõiki kohaldatavaid riiklikke seadusi ja eeskirju.

  lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust kohaliku 3M kontoriga.