Poiss vaatab veekogule
Teadus sinu elus. Igas elus.

Pühendume oma äritegevuse planeedi ja iga elu paremaks muutmisele.

Vaadake kuidas

Jätkusuutlikkus 3M-is

Meie planeedi ja äritegevuse alalhoidmine tähendab loodusvarade säästmist ja kogu maailmas inimeste ja kogukondade mõjuvõimu suurendamist, et edendada progressi. See tähendab majanduslike, keskkondlike ja sotsiaalsete tegurite tasakaalustamist ning samal ajal globaalsetele väljakutsetele vastamist. Eelkõige tähendab see koostööd ühise eesmärgi iga elu parandamise nimel.

 


Globaalsete väljakutsete lood

 • Vähendamine annab juurde.

  3M™ avatäited, 3M™ Scotch-Weld™ liimpastad ja kerged polüsulfiidhermeetikud vähendavad õhusõidukite kaalu, maksimeerivad nende efektiivsust, minimeerivad kulusid ja suurendavad vastupidavust.

  Vähendamine annab juurde. Vähendamine kasvatab.
 • Kuidas väiksem energiakulu annab riistvara jahutamises parema tulemuse.

  3M™ Novec™ muundatud vedelikud (Engineered Fluids) kasutavad riistvara jahutamiseks vähem energiat (95% vähem, kui täpne olla) ja võimaldavad riistvarakomponente tihedamalt paigaldada.

  Kuidas väiksem energiakulu annab riistvara jahutamises parema tulemuse. Kuidas väiksem energiakulu annab riistvara jahutamises parema tulemuse.
 • Rohkem võimsust, vähem katkestusi.

  Alumiiniumkomposiidi kasutamine elektriliinide elektrit juhtivas osas tähendab, et poole väiksema kaaluga saab edasi kanda kaks korda rohkem elektrivoolu – häirimata seejuures olemasolevat infrastruktuuri.

  Rohkem võimsust, vähem katkestusi. Rohkem võimsust, vähem katkestusi.

Globaalsete väljakutsete lood


Meie strateegia

 

 • Meie jätkusuutlikkuse eesmärk on toetada individuaalset kasvu ülemaailmselt, edendades samal ajal kasvavat äritegevust. See tähendab globaalsetele väljakutsetelenäiteks energia kättesaadavusele ja turvalisusele, toormaterjalide nappusele, inimeste tervisele ja ohutusele, haridusele ja arengule – vastamist, pidades kogu aeg meeles meie majandusliku kasvu visiooni.

  • 3M-i tehnoloogia edendab iga ettevõtet
  • 3M-i tooted tõhustavad iga kodu
  • 3M-i innovatsioon parandab iga elu

  Nagu paljud organisatsioonid püüame tasakaalustada kolme jätkusuutlikkuse sammast.

  • Majanduslik edu: töötada välja erinevad, praktilised ja leidlikud lahendused, millega jätkusuutlikkuse väljakutsetele vastata.
  • Keskkonnakaitse: tagada praktilised ja tõhusad lahendused ja tooted keskkonnaalastele väljakutsetele vastamiseks.
  • Sotsiaalne vastutus: pidada jätkuvaid vestlusi huvirühmadega, et pidevalt oma jätkusuutlikkuse tavasid parandada.

  Lugege lisa, kuidas me globaalsetele väljakutsetele vastame.


Eesmärgid ja progress

 

 • Ainus, mis meile suurepärasest ideest rohkem meeldib, on suurepärased tulemused. Mis puutub jätkusuutlikkusesse, siis peitub eeskujulikkus tõendites. Meie jätkusuutlikkusealased jõupingutused vilja kandmas, mida näitavad tõendid alates kasvuhoonegaaside vähendamisest 57% võrra kuni vähema vee kasutamise ja vähemate saasteainete vabastamiseni.Loe lisa.


Meie juhatuse esimehe sõnum

 

 • Inge Thulin, tegevdirektor

  3M on alates 1902. aastast elusid parandanud. Sotsiaalne ja keskkonnaalane hoolimine on meie olemuses ja see on põimunud kogu meie ärialasesse visiooni:

  • 3Mi tehnoloogia edendab iga ettevõtet
  • 3Mi tooted tõhustavad iga kodu
  • 3Mi innovatsioon parandab iga elu

  Oleme oma tegevusega enam kui 70 riigis – ja 55 000 tootega, mida müüakse peaaegu 200 riigis – globaalsesse majandusse põimitud ja sügavalt inimkonda investeerinud. Mitte keegi ei ole kunagi 3M-i tootest liiga kaugel, mis võimaldab meil linna, küla ja inimese haaval maailma muuta.

  Kiired edusammud kommunikatsioonis muudavad meie maailma ühiste väärtustega globaalseks kogukonnaks. Koos seisame silmitsi ebakindlusega seoses energia kättesaadavuse ja kliimamuutustega, vee kvaliteedi ja kättesaadavusega, toormaterjalide puudusega, haridusega, arenguga ja inimeste tervise ning ohutusega.

  On selge, et need globaalsed suundumused seavad tulevaste põlvkondade jätkusuutlikule kasvule väljakutseid, mistõttu kasutab 3M on kõige väärtuslikumat vara – ideesid ja innovatsiooni – nendele väljakutsetele vastamiseks.

  Me leiutame tööstustele alates tervishoiust kuni elektroonika ja autotööstuseni tehnoloogiaid, mis teevad igapäevaelu lihtsamaks, turvalisemaks ja täisväärtuslikumaks. Viimati oleme oma ideesid ja innovatsiooni jätkusuutlikuma tuleviku nimel kasutanud järgnevalt.

   

  • 2014. aastal teenisime oma ülemaailmsete energiasäästupingutuste eest USA Keskkonnakaitseagentuuri ENERGY STAR® auhinna. See oli kümnes järjestikune aasta, mil 3Mi auhinnaga pärjati, mis on tööstusharus esmakordne. Samuti nimetati meid Dow Jones'i jätkusuutlikkuse indeksis – au, mis on meile osaks saanud alates selle loomisest 1999. aastal.
    
  • Me oleme töötanud välja ja toonud turule üha kasvava hulga jätkusuutlikkusele suunatud tooteid, kaasa arvatud energiasäästlikud tahvelarvutikiled, Post-it® rohelisemad märkmepaberid, õhutõkkega ehituslahendused, Envision® graafikakiled, 360 Encompass™ terviseinfosüsteemi ja energiasäästliku auhinnatud LED-tehnoloogia.
    
  • Meie „Saaste ennetamine on kasulik“ (Pollution Prevention Pays) programmi kestev edu, mis on ära hoidnud peaaegu 2 miljonit tonni õhu-, vee- ja prügisaastet, ning meie globaalsete kasvuhoonegaaside vähendamine 57% võrra aastatel 2002 kuni 2013 absoluutskaalal (isegi ajal, mil ettevõtte müük kasvas sama perioodi jooksul 30 protsenti).
    
  • Jätkuv tugi elutähtsate ökosüsteemide kaitsmiseks ja taastamiseks kogu maailmas. Tehes koostööd partneritega nagu The Nature Conservancy on 3M Foundation investeerinud enam kui 21 miljonit USA dollarit enam kui 1 miljoni hektari säilitamiseks.
    
  • 2013. aastal rohkem kui 61,6 miljoni USA dollari väärtuses globaalseid rahalisi ja mitterahaliste toodete annetusi.
    
  • 2014. aasta algul ühinesime me ÜRO globaalse kokkuleppega (United Nations Global Compact). Kuigi 3M on kogu aeg tegutsenud kooskõlas kokkuleppes sätestatud põhiväärtustega, on meil au oma pühendumus nendele kümnele põhimõttele inimõiguste, tööstandardite, keskkonnakaitse ja korruptsioonivastase võitluse valdkonnas ametlikuks teha ja kasvatada oma koostööd selle organisatsiooniga.

  Samal ajal, kui me tähistame oma saavutusi, oleme teadlikud globaalsete väljakutsete suurusjärgust, millega me kõik üritame tegeleda. See ei saa olema lihtne ja nõuab meilt muudatusi meie tegevuses ja selles, kuidas me teeme pikaajalisi otsuseid ja koostööd. Aga me usume kindlalt, et oma klientide ja partneritega koostööd tehes ja julgustades inimesi oma loomingulisust ja kirge rakendama, suudame me sisse viia muutused, mis on nii äritegevuse kui ühiskonna eduks vajalikud.

  3M on 89 500 liikmest koosnev oma alale pühendunud meeskond, kes on valmis panustama jätkusuutlikuma tuleviku loomisesse. Me plaanime seda teha meie klientide jätkusuutlikkusealaseid pingutusi toetavate toodete väljatöötamise, meie tarneahelasse jätkusuutlike tavade toomise ja, mis võib-olla kõige olulisem, koos ühise eesmärgi nimel tegutsemisega.

  Mul on au olla 3M-i liige, kes on sellele jõupingutusele pühendunud, ja ma olen vaimustatud ideest, et 3M saab olla osaline selles, et aidata kõigil ja kõikjal paremat elu elada.

  Inge G. Thulin
  Esimees, president ja tegevdirektor


Esindatud tooted