3Mi taustapilt
Pühendume oma äritegevuse, meie planeedi ja iga elu paremaks muutmisele.

Iga elu parandamine on põnev ja ambitsioonikas ettevõtmine. See on õige tegu ja määrab meie olemuse.

Meie ambitsioon parandada iga elu

Kujutage ette maailma, kus iga elu on parem – kus loodusvarad on vabalt kättesaadavad, inimestel on ligipääs haridusele ja võimalustele ning kogukonnad on turvalised, terved, ühendatud ja õitsvad.

Meie eesmärk on aidata see maailm reaalsuseks teha. Aga nii suure ambitsiooni teokstegemine ei ole lihtne. Seega lubame me 3Mis järgmist:
 

 • Me teeme jõupingutusi, et luua nende eesmärkide saavutamiseks teadusmeetodid ja tehnoloogia.
 • Me julgustame igaüht olema kirglik ja uudishimulik nii ettevõttes kui oma kogukondades.
 • Me anname endale aru, et üksi tegutsedes me edu ei saavuta, ja pühendume koostöö stimuleerimisele ja toetamisele, et maakeral iga elu parandada.

Lugege lisaks, kuidas me elusid parandame.

 


Lood

 

 • Miks on pimedas hea olla?

  3M™ Speedglas™ automaatse pimendamisfiltri tehnoloogia võimaldab keevitaja sirmil kuni 0,1 millisekundilise kaarelöögi kiirusega tumedaks muutuda.

  Miks on pimedas hea olla? Miks on pimedas hea olla?
 • Siin on säravam idee.

  Kasutage valguse suunamiseks hõbemetalliseeritud ja ilmastikukindlat polümeerkilet, mille päikesekaalutud poolkerakujuline kogupeegeldusvõime on 94%. Tulemus: säravamad LED-lambid Aafrikas.

  Siin on säravam idee. Siin on säravam idee.
 • Tõmbame kergendatult hinge.

  Filtrete™ Healthy Living Ultimate Allergen filtrid tõmbavad ligi ja püüavad kinni osakesi, mis võivad kanda baktereid ja viirusi, ja seda vaid 80 USD eest aastas.

  Tõmbame kergendatult hinge. Tõmbame kergendatult hinge.

Lood

 


Meie pühendumus ja teekond

 

 • Me oleme alates 1932. aastast olnud keskkonnakaitse, sotsiaalse vastutuse ja majandusliku elujõulisuse programme elluviivate ettevõtete eesotsas.

  Laiendage teksti, et näha meie tervet jätkusuutlikkuse ajajoont.

  1932: 3M pakub lühi- ja pikaajalist invaliidsuskaitset, pensioniplaani ja töötuskindlustuse plaani. 

  1949: Viiakse sisse esimene töötajatele mõeldud 3Mi aktsiate ostmise skeem.

  1951: Luuakse 3Mi ohutus- ja turvaosakond.

  1953: Rajatakse 3M Foundation, üks esimesi korporatiivseid heategevusfonde Ameerikas.

  1961: Luuakse 3Mi vee- ja sanitaartehnika osakond.

  1963: Silmapaistvate tehniliste töötajate auks luuakse 3M Carlton Society. 

  1964: 3Mi meditsiiniosakonnaga liituvad esimene ametliku väljaõppe saanud tööstushügieenik ja tervisfüüsik.

  1970: Algab toodete keskkonnaalane hindamine. Luuakse Keskkonnatehnika ja reostustõrje (Environmental Engineering and Pollution Control (EE&PC)) organisatsioon. Tööstushügieeniku ja tervisfüüsiku teenused laienevad 3Mi tegevusele väljaspool Ameerika Ühendriike.

  1971: Heategevuslikeks annetusteks luuakse 3Mi töötajate/pensionäride kingiprogramm (3M Employee/Retiree Matching Gift Program).

  1973: Luuakse töötajate autoühiskasutus. Luuakse energiajuhtimisosakond.

  1974: 3M on üks esimesi ettevõtteid, kes pakub ettevõttesisest töötajate assisteerimise programmi, tagades sellega töötajatele ja nende peredele isiklikud haridus- ja konsultatsiooniteenused.

  1975: 3Mi juhatus võtab vastu 3Mi keskkonnapõhimõtted. Luuakse „Saaste ennetamine on kasulik“ (Pollution Prevention Pays) programm. Esimese aasta tulemused: 19 projekti ennetas 73 000 tonni õhusaastet, 2800 tonni reoveesetteid.

  1977: 3M ja USA Keskkonnakaitseagentuur sponsoreerivad nelja saaste ennetamise teemalist konverentsi.

  1980: Esmakordselt võetakse vastu 3Mi ohutuse ja tervise põhimõtted.

  1981: Alguse saab keskkonnaauditi programm.

  1984: Maailma keskkonnakeskus (World Environment Center) annab 3Mile esimese iga-aastase kuldmedali rahvusvaheliste korporatiivsete keskkonnasaavutuste eest (First Annual Gold Medal for International Corporate Environmental Achievements). 3M on esimene ettevõte, mis pakub töötajatele haige lapse hooldusteenuseid. Samal aastal alustab 3M USA töötajatega iga kahe aasta järel 3Mi küsimustiku ja globaalse standardse arvamusküsitluse läbiviimist, et selgitada välja töötajate arvamus. Luuakse 3M CARES (Community Action Retired Employee Services) programm, et tuua 3Mi sildi alla kokku pensionile jäänud vabatahtlikud ja anda neile sobivad konkreetsed ülesanded.

  1986: Luuakse 3Mi kogukonna vabatahtlike auhind (Community Volunteer Award).

  1987: Luuakse 3Mi korporatiivne ohutuse, turvalisuse ja keskkonnakaitse komitee. Alustatakse 3Mi õhusaaste vähendamise programmiga.

  1988: Võetakse vastu 3Mi osooni kahjustavate kemikaalide vähendamise põhimõtted.

  1989: Viiakse sisse ja avaldatakse avalikult 3Mi keskkonnaeesmärgid aastaks 2000. Võetakse vastu 3Mi töötajate ohutuse, tervise ja keskkonnapõhimõtted. Riiklik loodusföderatsioon (National Wildlife Federation) annab 3Mile oma keskkonnasaavutuste auhinna (Environmental Achievement Award).

  1990: Turule tuuakse ümbertöödeldud paberist valmistatud Post-it® märkmepaberid. Võetakse vastu 3Mi 16-punktiline ohutusprogramm.

  1991: USA Keskkonnakaitseagentuurilt saadakse stratosfääriosooni kaitse auhind (Stratospheric Ozone Protection Award).

  1993: Saavutatakse 3Mi eesmärk vähendada maailmas õhusaastet 70% võrra. Saadakse USA Kala- ja elusloodusteeninduse korporatiivse eluslooduse auhind (Corporate Wildlife Award).

  1994: USA Keskkonnakaitseagentuur annab 3Mile saavutusauhinna eduka osalemise eest 33/50 vabatahtlikus õhusaaste vähendamise programmis.

  1995: 3M toob astma raviks turule maailma esimese CFC-vaba dosaatorinhalaatori. 3M alustab programmi vigastuste ja haiguste vähendamiseks nelja aasta jooksul 50% võrra. 3M saab riikliku tehnoloogiaauhinna (National Medal of Technology Award), Ameerika Ühendriikides tehniliste saavutuste eest kõige kõrgema auhinna.

  1996: President Clintoni nõukogu jätkusuutliku arengu osas valib 3Mi 3P programmi Presidendi jätkusuutliku arengu auhinna (President's Sustainable Development Award) saajaks. Tehakse ametlikuks 3Mi keskkonnajuhtimissüsteem. Töötatakse välja 3Mi globaalse ohutuse ja tervise plaan.

  1997: 3M teeb ametlikuks oma elutsükli juhtimise süsteemi, et tagada uues tootearenduses keskkonna-, tervise- ja ohutusküsimustega arvestamine. 3Mi teadlased saavad Ameerika kemikaaliühenduselt 3Mi hüdrofluoroeetrite (HFE) väljatöötamise eest CFC-asendusainena keemiakangelaste auhinna (Heroes of Chemistry Award). 3M käivitab Lifescapes'i programmi, et aidata töötajatel tööl ja kodus oma tervist, elu ja heaolu kaitsta. 3M käivitab Lifescapes'i programmi, et aidata töötajatel tööl ja kodus oma tervist, elu ja heaolu kaitsta.

  1998: 3M seab omale uued ohutuse ja tervise eesmärgid, et vähendada tööõnnetusi ja -haigusi kolme aasta jooksul 25% võrra.

  1999: Saksamaa Hamburger Umweltinstitut nimetab 3Mi maailmas 50 kõige suurema kemikaale kasutava ettevõtte seas ökoefektiivuse osas teisele kohale.

  2000: Rajatakse 3M GIVES (Grants Initiated by Volunteer Service).

  2001: Seatakse sisse keskkonnaeesmärgid 2005. aastaks. 3Mi toetusprogrammile lisatakse keskkond. 3M saab suurepäraste korporatiivsete kogukonnateenuste eest National Points of Light Foundationi auhinna.

  2002: 3M nimetatakse Dow Jonesi jätkusuutlikkuse indeksis tööstuskaupade ja -teenuste kategoorias esimeseks. 3M lisatakse FTSE sotsiaalselt vastutustundliku investeerimise indeksisse. 3M saab Keep America Beautifulilt „Ameerika visiooni“ auhinna ("Vision for America" Award).

  2003: USA Keskkonnakaitseagentuur annab 3Mile regulatiivsete/põhimõtteliste innovatsioonide kategoorias puhta õhu auhinna (Clean Air Excellence Award).

  2004: USA Keskkonnakaitseagentuur ja USA energiaamet annavad 3Mile selle rolli eest energiajuhtimise alal 2004 energiatähe auhinna (Energy Star Award).

  2005: USA Keskkonnakaitseagentuur annab 3Mile kliimakaitseauhinna (Climate Protection Award). 3M täidab oma 2000–2005 korporatiivsete keskkonnaeesmärkide programmi, ületades seejuures kõiki oma eesmärke, ja võtab vastu uued korporatiivsed keskkonnaeesmärgid aastateks 2005–2010. 3M saab Riiklikult saaste ennetamise ümarlaualt 2005. aasta kõige väärtuslikuma saaste ennetamise (MVP2) auhinna (Most Valuable Pollution Prevention (MVP2) Award). USA Keskkonnakaitseagentuur valib 3Mi kõige esimeseks korporatiivseks riikliku keskkonnaalase teavitustegevuse auhinna (National Environmental Performance Track Outreach Award) saajaks.

  2008: 3M rajab oma taastuvenergia osakonna. 3M võtab vastu uued strateegilise jätkusuutlikkuse põhimõtted..

  2010: 2010. aasta sügisel tegi 3M koostööd USA Keskkonnakaitseagentuuri ja Minnesota saastetõrje agentuuriga (Minnesota Pollution Control Agency (MPCA)), et tuua Minnesota osariigi messile Keskkonnakaitseagentuuri ENERGIATÄHE näitusesaal. Vaadake seda videot.

  2011: 3M võtab vastu oma 2015. aasta jätkusuutlikkuse eesmärgid. USA Keskkonnakaitseagentuur ja USA energiaamet tunnustavad 3Mi kaheksandat aastat järjest, andes ettevõttele pidevate edasisammude eest energiajuhtimises energiajuhtimise jätkusuutliku edu auhinna. (Sustained Excellence Award for Energy Management)

  2013: 3Mi töötajad tegid enam kui 250 000 tundi vabatahtlikku tööd ja 3M tegi enam kui 61,6 miljoni USA dollari väärtuses rahalisi ja mitterahaliste toodete annetusi.

  2014:3M ühines ÜRO globaalse kokkuleppega (United Nations Global Compact). 3M teenis oma ülemaailmsete energiasäästupingutuste eest USA Keskkonnakaitseagentuuri ENERGY STAR® auhinna. See oli kümnes järjestikune aasta, mil 3Mi auhinnaga pärjati, mis on tööstusharus esmakordne.


Meie partnersuhted

 

 • Koostöö on meie jätkusuutliku strateegia oluline osa. Me teeme koostööd mitmete erinevate organisatsioonidega, et saavutada jätkusuutlikkusest mitmekülgsed vaatepunktid, parem arusaamine meie huvirühmade positsioonidest ja mehhanism, et õppida meie kolleegide edust ja ebaõnnestumistest.

 • Nature Conservancy logo

  The Nature Conservancy

  "Oleme finantseerinud koos projekte Ameerika Ühendriikides, Hiinas, Brasiilias, Kanadas ja Mehhikos. "

 • Joa pilt

  Darkwoods

  500 000 USA dollari suurune 3M Foundationi toetus aitab teostada Kanada ajaloo suurima eramaaostu looduskaitse eesmärgil, hõlmates ala Yellowstone'ist Yukonini. See maa aitab kaitstud alade ühendamisega taastada karibuude elupaiga ja teised kriitilised liigid.

 • Forest Legacy Conservation Land

  The Minnesota Forest Legacy Partnership

  1,5 miljoni USA dollari suurune toetus Põhja-Minnesotas 89 000 hektari kaitsmiseks, mis teeb sellest kogu riigis ühe suurima allesjäänud puutumatu metsa.

 • Rohused mäed

  Kontinendi kroon

  2011. aastal andis 3M 1 miljoni USA dollari suuruse toetuse, et põimida kokku 60 miljoni aakri suurune kaitstud avalike alade võrgustik Montanas, Idahos, Wyomingis ja British Columbia lõunaosas. Selle näol on tegemist kahe kõige suurema looduskaitsealade ostuga Põhja-Ameerika ajaloos.

 • Emissioonikrediidid

  3M on USA keskkonnaseaduste kohaselt teeninud emissiooni vähendamise krediite, kuna on vähendanud oma õhusaastet allapoole keskkonnaalaste õigusaktide nõudeid. Enamikel juhtudel me kas müüsime selle krediidi või kasutasime tulu keskkonnale kasulike projektide jaoks või andsime krediidid riiklikele või kohalikele omavalitsustele õhukvaliteedi parandamiseks.

 • World Resources Institute

  Teeme koostööd Maailma loodusvarade instituudiga (World Resources Institute) ja Maailma jätkusuutliku arengu ärinõukogu (World Business Council for Sustainable Development) kaasliikmetega, et töötada välja ülemaailmne protokoll süsinikdioksiidi heitkoguste mõõtmiseks tarneahelas ja toote kogu elutsükli jooksul.

 • Design for the Environment

  Meie ehitus- ja kommertsteenuste osakond osaleb läbi USA Keskkonnakaitseagentuuri (EPA) keskkonnadisaini (Design for the Environment (DFE)) initsiatiivis. Initsiatiivi raames teevad 3Mi teadurid koostööd valitsuse spetsialistidega, et tuvastada puhastustoodete jaoks efektiivsed kemikaalid, mis kaitsevad nii inimeste kui keskkonna tervist.