Vaade sillale
Oleme 25 aastat eesmärke seadnud ja saavutanud

 

Eesmärgid ja progress

Eesmärkide seadmine jätkusuutlikkuse edendamiseks ei ole 3Mis midagi uut. Me oleme globaalseid keskkonnaeesmärke seadnud juba alates 1990. aastast. Need eesmärgid, mis on meie ettevõtte ajaloo oluliseks osaks, on aidanud meil oma keskkondliku jalajälge oluliselt vähendada ja teinud meist keskkonnamajanduses liidri. 

Edasi minnes laieneme me uhkusega oma tegevusest väljapoole ja keskendume rohkem oma klientide ja kogukondade jätkusuutlikkuse eesmärkide ja vajaduste toetamisele. Kuigi me mõistame oma tegevuses oma käitumise olulisust ja jätkame selle vastavat parandamist, näeme me, et suurem mõju on võimalik siis, kui tegutseme koos, et mõista ja ületada väljakutseid teistega koostöö tegemises.


Me toetame oma jätkusuutlikkuse eesmärke ja strateegiat:
 

 • suurepäraste tulemustega omategevuses ja kogu oma tarneahelas; 
 • innovatsiooniga elude parandamiseks koostöös oma klientide ja partneritega; ja,
 • kogukondade rikastamisega oma elupaigas ja töökohas. 


Kui mõtleme oma klientidele, partnerite ja kogukondadele ning oma ühistele väljakutsetele ja vajadustele, näeme me ühist võimalust. Lisaks keskkondlikele väljakutsetele mõistame me, et parema maailma loomiseks on meie sotsiaalsed väljakutsed omavahel seotud. Meie ambitsioon on saavutada koostööd tehes maailm, kus iga elu on parem – kus loodusvarad on vabalt kättesaadavad, inimestel kõikjal on ligipääs haridustele ja võimalustele ning kogukonnad on turvalised, terved, ühendatud ja õitsvad.


Me oleme oma järgmise kümne aasta eesmärgid ja plaanid raaminud ühiste globaalsete väljakutsete ümber tulevikus selle maailma saavutamise nimel. Mõistes meie võetavate kohustuste seotust ja kattuvust ning nende mõju mitmetele väljakutsetele oleme korrastanud oma jõupingutused vastavalt peamisele probleemile, mida iga eesmärk üritab ületada. Kui märgitud ei ole teisiti, on kõik eesmärgid globaalsed, nende algtase on 2015. aasta ja tähtaeg 2025. aasta.We invite you to learn more and to join us on this journey toward improving every life.
Kutsume teid lisaks lugema ja meiega sellel igapäevaelu parandamise teekonnal liituma.

 


Viimased saavutused

 

 • Me leiutame tööstustele alates tervishoiust kuni elektroonika ja autotööstuseni tehnoloogiaid, mis teevad igapäevaelu lihtsamaks, turvalisemaks ja täisväärtuslikumaks. Viimati oleme oma ideesid ja innovatsiooni jätkusuutlikuma tuleviku nimel kasutanud järgnevalt.

   

  • 2014. aastal teenisime oma ülemaailmsete energiasäästupingutuste eest USA Keskkonnakaitseagentuuri ENERGY STAR® auhinna. See oli kümnes järjestikune aasta, mil 3Mi auhinnaga pärjati, mis on tööstusharus esmakordne. Samuti nimetati meid jälle Dow Jones'i jätkusuutlikkuse indeksis – au, mis on meile osaks saanud alates selle loomisest 1999. aastal.
  • Me oleme töötanud välja ja toonud turule üha kasvava hulga jätkusuutlikkusele suunatud tooteid, kaasa arvatud energiasäästlikud tahvelarvutikiled, Post-it® rohelisemad märkmepaberid, õhutõkkega ehituslahendused, Envision® graafikakiled, 360 Encompass™ terviseinfosüsteemi ja energiasäästliku auhinnatud LED-tehnoloogia.
  • Meie „Saaste ennetamine on kasulik“ (Pollution Prevention Pays) programmi kestev edu, mis on ära hoidnud peaaegu 2 miljonit tonni õhu-, vee- ja prügisaastet, ning meie globaalsete kasvuhoonegaaside vähendamine 57% võrra aastatel 2002 kuni 2013 absoluutskaalal (isegi ajal, mil ettevõtte müük kasvas sama perioodi jooksul 30 protsenti).
  • Jätkuv tugi elutähtsate ökosüsteemide kaitsmiseks ja taastamiseks kogu maailmas. Tehes koostööd partneritega nagu The Nature Conservancy on 3M Foundation investeerinud enam kui 21 miljonit USA dollarit enam kui 1 miljoni hektari säilitamiseks.
  • 2013. aastal rohkem kui 61,6 miljoni USA dollari väärtuses globaalseid rahalisi ja mitterahaliste toodete annetusi. Lugege lisaks 3M Community Involvementi kohta.
  • 2014. aasta algul ühinesime me ÜRO globaalse kokkuleppega (United Nations Global Compact). Kuigi 3M on kogu aeg tegutsenud kooskõlas kokkuleppes sätestatud põhiväärtustega, on meil au oma pühendumus nendele kümnele põhimõttele inimõiguste, tööstandardite, keskkonnakaitse ja korruptsioonivastase võitluse valdkonnas ametlikuks teha ja kasvatada oma koostööd selle organisatsiooniga.