Metsamaastik
Meie pühendumus jätkusuutlikule metsandusele

Me usume, et meil on kohustus kaitsta ohustatud elupaiku ja liike kogu maailmas.

3Mi pühendumuses jätkusuutlikule metsandusele

3M on maailmas oma pühendumuse tõttu keskkonnale üks kõige tunnustatumaid ettevõtteid.
3M on enam kui 40 aastat olnud globaalsete ettevõtete seas liidripositsioonil, olles rajanud teed oma tootmisprotsessides jätkusuutlikkuse ideele, alustades oma murrangulise 1975. aastal algatatud „Saaste ennetamine on kasulik“ (Pollution Prevention Pays (3P)) programmiga kuni oma tänase jätkusuutliku toodete laia tootevalikuni.

Oleme oma ettevõttele seadnud ka agressiivsed keskkonnaeesmärgid, et tegeleda kliimamuutuse, veemajanduse, õhusaaste ja jäätmete vähendamisega, suurendades samal ajal oma pakendite taaskasutatavust ja nendes ümbertöödeldud materjali kasutamist.

Globaalse ettevõttena usume me, et meil on vastutus ühiskonna ees üldiselt ja eriti kogukondade ees, milles me elame ja töötame. See hõlmab kriitiliste liikide ja elupaikade kaitsmist. Oleme annetanud The Nature Conservancy'le enam kui 20 miljonit USA dollarit, et kaitsta Ameerika Ühendriikides, Hiinas, Mehhikos ja Brasiilias kriitilist bioloogilist mitmekesisust ja elupaiku.

 


Vastutustundlik paberi allhange

 

  • Meie üldiste jätkusuutlikkusega seotud jõupingutuste raames oleme pikka aega olnud pühendunud vastutustundlikuke metsamajandusele. Me hangime paberitooteid tarnijatelt, kes meie arvates jagavad samu väärtusi ja on samamoodi metsaalade kaitsmisele pühendunud.

    3Mi paberimassi ja paberi hankimise põhimõtted on mõeldud tagama, et kõik meie paberitoodetesse ja pakenditesse minev värske puidukiud tuleb allikatest, mis kaitsevad metsa ja austavad töötajate ning metsades elavate või oma elatises metsadest sõltuvate inimeste õigusi. 3M võtab vastu ainult sellist värsket puidukiudu, mille päritolumetsa on võimalik kindlaks teha, tõestada või seaduspäraselt selgitada ja mis kaitseb suure süsinikusisaldusega metsi, suuri kaitseväärtusi ning töötajate ja põliselanike õigusi.

    Me teeme koostööd The Forest Trustiga (TFT), mittetulundusorganisatsiooniga, millel on hea maine ettevõtete suunamises arenemise ja vastutustundliku paberimassi ja paberi hankimise põhimõtete sisseviimise ning globaalsetes tarneahelates parema metsamajanduse osas. Koos suhtleme oma otseste ja kaudsete tarnijatega, et teha kindlaks 3Mi materjali päritolu alates saeveskitest metsadeni, harida neid põhimõtetes kajastatavate metsandusprobleemide osas ja toetada neid oma vastutustundliku puidukiu hankeprogrammide sisseseadmise osas. Selle koostöö kaudu meie põhimõtete raames kasutame oma tarneahela jõudu, et soodustada kogu maailmas vastutustundlikku hankimist ja jätkusuutlikkust metsaallikates.


Jätkusuutlik innovatsioon

 

  • 3M jätkab oma jätkusuutliku tootearenduse edendamist. Olgu üheks näiteks siinkohal meie Post-it® rohelisemad märkmepaberid ja Post-it® taaskasutatud märkepaberid, mis on valmistatud 100% ümbertöödeldud paberist, ning taaskasutatud märkmepaberite pakend on valmistatud 100% ümbertöödeldud papist. Meie tootevalikusse kuuluvad ka Post-it® 100% taaskasutatud Pop-up märkmepaberid, Post-it® rohelisemad järjehoidjad ja Post-it® taaskasutatud tahvelplokid. Kõik Post-it® märkmepaberid on taaskasutatavad. 

    Teatud Post-it® ja Scotch® kaubamärgi toodetes kasutatakse nüüd peamiselt taastuvatest taimedest valmistatud murrangulist liimi. See vähendab tootmises nafta kasutamist, mis on keskkonnale parem.

    Kõik need asjad kokku aitavad meil maailma metsi säästa, vähendada kliimamuutuste mõju ja parandada elusid kogu maailmas. Tehes koostööd oma edasimüüjate, töötajate, klientide ja kogukondade huvirühmadega jätkame me tänapäevase ühiskonna vajadustele vastamist, austades samal ajal tulevaste põlvkondade vajadusi.