Koostöö inimeste vahel
Tarnijatele selgete ootuste panemine

Elude parandamine läbi meie tarnijatega tehtava koostöö algab õigete põhimõtete sätestamisega.

Tarnijatega koostöö tegemine

Tarnijatele selgete ootuste panemine

Meie hangete jätkusuutlikkuse standardi (PDF, 20KB) raames seatakse tarnijatele 3Mi tarneahela põhimõtetega – EHS, transport, tööjõud/inimressursid ja tarnitud materjalid ootused. Need põhimõtted kohalduvad kõikide 3Mile üle maailma kaupu ja teenuseid tarnivate tarnijate valikule ja hoidmisele. Me kontrollime selektiivselt tarnijate vastavust nendele põhimõtetele. Mittevastavuse tuvastamisel üritab 3M vastava tarnijaga koostööd teha, et probleem lahendada. Me eeldame, et tarnija töötab välja parandustegevuste plaani, et viia oma tegevus nõudmistega vastavusse. Kui tarnija sellist plaani välja ei tööta või seda ellu ei vii, lõpetab 3M vastava ärisuhte.

2000. aastal seadsime eesmärgiks kontrollida vähemalt 80% tarnijate kulutustest järgmistes riikides: Hiina, India, Korea, Malaisia, Taiwan, Tai, Brasiilia, Mehhiko, Venemaa ja Türgi. Eesmärgiks oli viia need 2005. aastaks vastavusse 3Mi EHS, transpordi ja tööjõu/inimsuhete standarditega. Saavutasime oma eesmärgi kontrollida 80% tarnijate kulutustest nendes riikides 2013. aastaks.

 


Konfliktimineraalid

 

  • Üks probleem millega 3Mi tarneahela põhimõtted tegelevad on „konfliktimineraalid“. Kartused, et tulu Kongo Demokraatlikus Vabariigis (KDV) mineraalide (eriti tina, tantaali ja kulla) kaevandamisest kasutatakse piirkonnas äärmusliku vägivalla finantseerimiseks, viisid 2010. aastal USAs Dodd-Franki finantsreformi seaduses sätteni, et USA börsil noteerimata ettevõtted peavad tuvastama oma toodetavate või nende poolt tootmiseks allhangitavate toodete tootmiseks või toimimiseks vajalike mineraalide päritolu. 3Mi põhjendatud päritoluriigi päringut ja konfliktimineraalide hoolsuskohustuse programmi on kirjeldatud 3Mi 2013. aasta SD vormis ja konfliktimineraalide aruandes, mis on saadaval järgmise lingi kaudu: SEC-le esitatud dokumendid. 3M kuulub organisatsiooni Conflict Free Sourcing Initiative (CFSI), mis on ülesektoriline algatus kontrollisüsteemide väljatöötamiseks sulatus- ja rafineerimistehaste osas sõltumatult kinnitatud audititega CFSI konfliktivabade sulatustehaste (Conflict Free Smelter (CFS)) programmi raames. 3M julgustab oma tarnijaid ja kõiki teisi ettevõtteid, kes veel liikmed ei ole, CFSIga liituma. Suurem osalus kogu tarneahelate ulatuses tugevdab ühiseid jõupingutusi sulatus- ja rafineerimistehaste veenmiseks CFS programmiga liituma ja KDVs konfliktivabaks kinnitatud saama. Edendamaks 3Mi pühendumust CFSIle ja CFSi programmile tegi 3M 2014. aasta jaanuaris annetuse CFSI sulatustehaste fondi (CFSI Smelter Fund), mis pakub tuge sulatustehastele, kus toimub CFSi programmi raames esimest aastat audit. See fond julgustab sulatustehaseid CFSi programmiga liituma ja KDVs konfliktivabaks kinnitatud saama. Tarnijatele mõeldud teave on saadaval järgneva lingi kaudu: konfliktimineraalid.